Duurzaamheidsanalyse – Life Cycle Assessment

Duurzaamheidsanalyse – Life Cycle Assessment

Wilt u

  • weten wat de impact is van uw product of dienst? Bijv. voor een aanbesteding of jaarrapportage?
  • weten welke materialen een lagere impact hebben?
  • weten wat de quick-wins in uw productieketen zijn voor het verlagen van de impact op het milieu?
  • het imago van uw product of bedrijf verbeteren?

Bij KNN kunnen wij de milieu impact van uw product of dienst inzichtelijk voor u maken door middel van een Life Cycle Assessment (LCA). Met behulp van dit instrument wordt de input en output (materiaal en energie) van een product- of dienstketen verrekend tot een impactindicator zoals CO2-emissie. Ook kan er gekozen worden om impact te analyseren op het gebied van bijv. verzuring, giftigheid of  fossil-depletion. Daarnaast kan er keuze worden gemaakt in verschillende scopes.

Om de milieu-impact van producten of productieprocessen te beoordelen zijn er verschillende opties mogelijk, afhankelijk van het doel en de beoogde omvang van het project. Er zijn daarom een aantal verschillende producten die wij hierin aanbieden. Een CO2 footprint, een LCA Quickscan en een volledige LCA (Life Cycle Assesment).

CO2 footprint

Een analyse van een proces op basis van één enkele indicator, CO2

  • Een CO2 footprint heeft het voordeel dat er sneller gewerkt kan worden, omdat er naar een enkele indicator wordt gekeken. Dit is ook gelijk het nadeel, aangezien de milieueffecten buiten CO2 emissies niet worden meegenomen. Qua communicatie biedt de CO2 footprint wel voordelen, aangezien dit de meest gebruikte indicator is en dus bij veel mensen bekend is.
  • Doorlooptijd: ±1 maand

Meer over CO2 Footprints

LCA Quickscan

Een verkorte LCA om inzicht te bieden in een proces en de zwaartepunten hierbinnen te identificeren.

  • Een LCA Quickscan probeert op een meer vereenvoudigde en snellere manier inzicht te geven in een aantal milieu-indicatoren. Qua tijdsduur en omvang valt een quickscan dan ook tussen een CO2 footprint en een volledige LCA in. Het kan worden gebruikt om binnen een proces de milieukundige knelpunten te identificeren, waarop het proces verbeterd kan worden.
  • Doorlooptijd: ±1 tot 3 maand

Volledige LCA

de meest uitgebreide optie, waarin het proces in kaart wordt gebracht en de effecten van de processtappen voor een groot aantal indicatoren wordt meegenomen.

  • Een LCA kan ondersteuning bieden bij het vinden van de totale impact van producten, een vergelijking maken tussen producten of door optimalisatie van processtappen en bijbehorende impact. In principe bestaat een volledige LCA studie uit vier fases: Doel & Scope, Life Cycle Inventory, Life Cycle Impact Assessment en Interpretatie. Het is belangrijk vooraf het beoogde doel en scope van de studie goed te definiëren, aangezien veel van de keuzes die in het proces gemaakt worden afhankelijk zijn van deze definitie. In de inventarisatiefase worden de input en outputstromen  van het productsysteem naar de natuur opgeschreven. In de volgende fase wordt van elk van de stromen de impact bepaald aan de hand van een aantal impactcategorieën. De vierde en laatste fase loopt gelijktijdig met het hele proces en wordt gebruikt om aannames en betrouwbaarheid te checken, conclusies te trekken en aanbevelingen te doen. De normen voor een volledige LCA wordt beschreven in de ISO 14040 series.
  • Doorlooptijd: ±3 tot 6 maand

Figuur – Vergelijking impact op klimaatverandering per materiaal  – Bron: Biodolomer for Life, 2019

 

Het meten van circulariteit

Ondanks de groeiende aandacht voor de circulaire economie is circulariteit voor veel organisaties nog een complex en onbezonnen begrip. En dat is heel goed te begrijpen, want hoe meet je circulariteit nou precies? Wanneer je het over de energietransitie hebt, dan is meten relatief simpel – je meet in energie-eenheden. Maar wanneer je het hebt over circulariteit zijn er meerdere aspecten van belang. Door de circulariteit van uw product of bedrijf in kaart te brengen kunt u weloverwogen keuzes maken in de transitie naar een circulaire bedrijfsvoering.

Voor meer informatie over het meten van circulariteit klik hier.

 

Duurzaamheidsanalyse – Life Cycle Assessment
← Levenscyclusanalyse in het Phario-project Dynamische Energietool Ooststellingwerf →
Tweet
Share
Share