Welkom bij KNN Advies

De expert op het gebied van de biobased en circulaire economie

KNN Advies is de expert op het gebied van de biobased economy. Met bijna 20 jaar ervaring als adviesbureau helpen wij het bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen een stap verder in de transitie naar een circulaire, biobased economy. Dat doen wij vanuit praktisch idealisme; met passie voor ons vak en doel maar vanuit een realistisch oogpunt. Dát is waar KNN Advies voor staat. 

Groen is de kleur van de economie van de toekomst, en KNN Advies draagt daar als ondernemend adviseur actief aan bij. Met klantpartnerschap hoog in het vaandel zijn wij actief binnen drie onderdelen; Energie & Duurzaamheid, Business Development en Biobased & Circulariteit. Ieder met een eigen specialiteit, maar allemaal met hetzelfde doel voor ogen; de transitie naar een prachtige groene toekomst.

Wilt u ook ondernemen in de biobased en circulaire economie? Wij helpen uw ambities waar te maken!

Neem direct contact met ons op

Nieuwsberichten

We are Top Dutch

19 February 2018 Algemeen

Stage ‘Energie & Duurzaamheid en Biobased Economy’ bij KNN Advies

12 February 2018 Werken bij KNN

De biobased economy; wat is dat eigenlijk?

8 February 2018 Biobased en Circulariteit

Afgeronde projecten

Stofstromenanalyse Noord-Nederland

Dynamische Energietool Ooststellingwerf

Duurzaamheidsanalyses

Levenscyclusanalyse in het Phario-project

Ambitieus Klimaatbeleid Delfzijl

Dynamische Energietool

Quickscan duurzame energie Provincie Fryslân

Biocoöperatie Noord-Nederland

Taskforce Groene Chemie / BBE

Kenniscentrum Biobased Economy Hanze

Roadmap voor Twence

Het ontwikkelen van VFA-productie en extractie uit gras

Duurzame energietransitie binnen de ANNO gemeenten

Levenscyclusanalyse van organische grondstoffen uit rioolwater

Opdrachtgevers

Share
Tweet
Share