Circulaire bio-economie

KNN: uw partner in transitie

KNN is uw partner in de circulaire bio-economie. Met meer dan 20 jaar ervaring helpen wij het bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen vooruit  Dat doen wij vanuit praktisch idealisme; met passie voor ons vak en doel, maar vanuit een realistisch oogpunt. Dát is waar KNN voor staat.

Wij richten ons op het daadwerkelijk in beweging brengen van de energietransitie.  En op de omslag naar biobased en circulaire business. Daar zetten wij ons met hart en ziel voor in.


Afgeronde projecten

Brononderzoek Houtstook

Kenniscentrum Recycling van polymeren

Het Eiwitprogramma – Eiwitcoalitie in Noord-Nederland

Het plastic van de toekomst – Polyhydroxyalkanoaten (PHA’s)

Energietool Westerwolde 3.0

Energietool Westerkwartier 2.0

Businesscase centrale mestvergisting WEN

Localwise – MIT Haalbaarheid Kringlooptoiletten

Bio Cooperative 2019

Circulaire Agenda Gemeente Groningen

Energieneutraal Jansen & Heuning

Nationaal Test Centrum Plastic

Presentatie Circulaire Bouw NICE

Duurzame Energievisie – Gemeente Hellendoorn

Dynamische Energietool – Gemeente Westerkwartier

Nieuwsberichten

Persbericht: ‘EnableMi neemt energieportefeuille KNN Advies over’

17 September 2020 Algemeen

BLOG: Verandering op komst

30 July 2020 Biobased en Circulariteit

Het is tijd om ons afvalbeleid onder de loep te nemen

29 July 2020 Biobased en Circulariteit

Opdrachtgevers

 • AbelLeisure
 • Jellice
 • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 • Rijkswaterstaat
 • Save Plastics
 • ASQA Subsidies
 • Sweco
 • Klasmann Deilmann
 • Gemeente Hellendoorn
 • Gemeente Westerkwartier
 • Biocoöperatie
 • Gemeente Leeuwarden
 • Gemeente Voorst
 • KNN Cellulose
 • Jansen & Heuning
 • Feedtuber
 • Localwise
 • Gemeente Emmen
 • Koopmans Meel
 • FrieslandCampina
 • Attero
 • Zeolyst
 • Suikerunie
 • EON
 • KCPK
 • Evonik
 • LambWeston
 • HZPC
 • Avebe
 • Virol BV
 • Gemeente Achtkarspelen
 • Gemeente Oostellingwerf
 • Gemeente Groningen
 • Gemeente Tytsjerksteradiel
 • Gemeente Urk
 • Hanzehogeschool Groningen
 • Gemeente Westerwolde
 • morssinkhof
 • Provincie Fryslân
 • Provincie Drenthe
 • Provincie Groningen
 • Stowa
 • University of Groningen
 • Twence
 • Waterschap Noorderzijlvest
 • Wetterskip Fryslân
 • Zernike Campus Groningen
Tweet
Share
Share