Welkom bij KNN

energietransitie & circulaire bio-economie

KNN is uw partner in de energietransitie en in de circulaire bio-economie. Met 20 jaar ervaring helpen wij het bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen vooruit  Dat doen wij vanuit praktisch idealisme; met passie voor ons vak en doel, maar vanuit een realistisch oogpunt. Dát is waar KNN voor staat.

Wij richten ons op het daadwerkelijk in beweging brengen van de energietransitie.  En op de omslag naar biobased en circulaire business. Daar zetten wij ons met hart en ziel voor in.


Afgeronde projecten

Localwise – MIT Haalbaarheid Kringlooptoiletten

Bio Cooperative 2019

Circulaire Agenda Gemeente Groningen

Energieneutraal Jansen & Heuning

Nationaal Test Centrum Plastic

Presentatie Circulaire Bouw NICE

Duurzame Energievisie – Gemeente Hellendoorn

Dynamische Energietool – Gemeente Westerkwartier

Dynamische Energietool – Gemeente Westerwolde

Dynamische Energietool Gemeente Voorst

CO2 footprint circulaire producten N33

Marktonderzoek Feedtuber

Energietool gemeente Tytsjerksteradiel

Duurzame evenementen gemeente Groningen

Doorontwikkeling Dynamische Energietool gemeente Ooststellingwerf

Nieuwsberichten

Exergie: Het ongebruikte onderdeel van Energie

11 September 2019 Energietransitie

Op naar minder voedselverspilling!

13 June 2019 Biobased en Circulariteit en Energie en Duurzaamheid

Op weg naar circulaire verdienmodellen

15 May 2019 Biobased en Circulariteit en Energie en Duurzaamheid

Opdrachtgevers

 • Save Plastics
 • ASQA Subsidies
 • Sweco
 • Klasmann Deilmann
 • Gemeente Hellendoorn
 • Gemeente Westerkwartier
 • Biocoöperatie
 • Gemeente Leeuwarden
 • Gemeente Voorst
 • KNN Cellulose
 • Jansen & Heuning
 • Feedtuber
 • Localwise
 • Gemeente Emmen
 • Koopmans Meel
 • FrieslandCampina
 • Attero
 • Zeolyst
 • Suikerunie
 • EON
 • KCPK
 • Evonik
 • LambWeston
 • HZPC
 • Avebe
 • Virol BV
 • Gemeente Achtkarspelen
 • Gemeente Oostellingwerf
 • Gemeente Groningen
 • Gemeente Tytsjerksteradiel
 • Gemeente Urk
 • Hanzehogeschool Groningen
 • Gemeente Westerwolde
 • morssinkhof
 • Provincie Fryslân
 • Provincie Drenthe
 • Provincie Groningen
 • Stowa
 • University of Groningen
 • Twence
 • Waterschap Noorderzijlvest
 • Wetterskip Fryslân
 • Zernike Campus Groningen
Tweet
Share
Share