Welkom bij KNN

De expert op het gebied van de biobased en circulaire economie

KNN is de expert op het gebied van de biobased economy. Met bijna 20 jaar ervaring helpen wij het bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen een stap verder in de transitie naar een circulaire, biobased economy. Dat doen wij vanuit praktisch idealisme; met passie voor ons vak en doel maar vanuit een realistisch oogpunt. Dát is waar KNN voor staat. 

Groen is de kleur van de economie van de toekomst, en KNN draagt daar als ondernemend adviseur actief aan bij. Met klantpartnerschap hoog in het vaandel zijn wij actief binnen twee onderdelen; Energietransitie en Biobased & Circulariteit. Ieder met een eigen specialiteit, maar allemaal met hetzelfde doel voor ogen; de transitie naar een prachtige groene toekomst.

Wilt u ook ondernemen in de biobased en circulaire economie? Wij helpen uw ambities waar te maken!

Neem direct contact met ons op

Nieuwsberichten

Klimaattop: Door de (kool)zure appel heen bijten

4 December 2018 Energietransitie

de Bio Cooperative in een notendop

26 November 2018 Business Development

Kwaliteit Verkoopt!

30 October 2018 Biobased en Circulariteit

Afgeronde projecten

Nieuw materiaalwater merk

Windenergie gemeente Groningen

Stofstromenstudie Emmen

Ruimte en Energie provincie Groningen

Regionalisering Energietransitie Kop van Drenthe

Pre-feasibility studie implementatie PHA productie Lamb Weston / Meijer

Groen Gas Hub Gasselternijveen: Businesscase modellering

Biomassastromen op regionale schaal

Biomassascan gemeente Súdwest-Fryslân

Biocascade ”BIOCAS” provincie Fryslân

Biobased Businessontwikkeling

Bermgras gemeente Groningen

Bedrijfsplan Biomassa-erf

Businesscase Morssinkhof Plastics rPET

Stofstromenanalyse Noord-Nederland

Dynamische Energietool Ooststellingwerf

Duurzaamheidsanalyses

Levenscyclusanalyse in het Phario-project

Ambitieus Klimaatbeleid Delfzijl

Dynamische Energietool

Quickscan duurzame energie Provincie Fryslân

Biocoöperatie Noord-Nederland

Taskforce Groene Chemie / BBE

Kenniscentrum Biobased Economy Hanze

Roadmap voor Twence

Opdrachtgevers

Tweet
Share
Share