Welkom bij KNN

De expert op het gebied van de biobased en circulaire economie

KNN is de expert op het gebied van de biobased economy. Met bijna 20 jaar ervaring helpen wij het bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen een stap verder in de transitie naar een circulaire, biobased economy. Dat doen wij vanuit praktisch idealisme; met passie voor ons vak en doel maar vanuit een realistisch oogpunt. Dát is waar KNN voor staat. 

Groen is de kleur van de economie van de toekomst, en KNN draagt daar als ondernemend adviseur actief aan bij. Met klantpartnerschap hoog in het vaandel zijn wij actief binnen twee onderdelen; Energietransitie en Biobased & Circulariteit. Ieder met een eigen specialiteit, maar allemaal met hetzelfde doel voor ogen; de transitie naar een prachtige groene toekomst.

Wilt u ook ondernemen in de biobased en circulaire economie? Wij helpen uw ambities waar te maken!

Neem direct contact met ons op

Afgeronde projecten

Energietool gemeente Tytsjerksteradiel

Duurzame evenementen gemeente Groningen

Doorontwikkeling Dynamische Energietool gemeente Ooststellingwerf

Nieuw materiaalwater merk

Windenergie gemeente Groningen

Stofstromenstudie Emmen

Ruimte en Energie provincie Groningen

Regionalisering Energietransitie Kop van Drenthe

Pre-feasibility studie implementatie PHA productie Lamb Weston / Meijer

Groen Gas Hub Gasselternijveen: Businesscase modellering

Biomassastromen op regionale schaal

Biomassascan gemeente Súdwest-Fryslân

Biocascade ”BIOCAS” provincie Fryslân

Biobased Businessontwikkeling

Bermgras gemeente Groningen

Nieuwsberichten

Hoop na het ‘Waddeneilanden-debacle’

22 January 2019 Algemeen

Mijn kijk op klimaatverandering

8 January 2019 Algemeen

Klimaattop: Door de (kool)zure appel heen bijten

4 December 2018 Energietransitie

Opdrachtgevers

 • KNN Cellulose
 • Jansen & Heuning
 • Feedtuber
 • Localwise
 • Gemeente Emmen
 • Koopmans Meel
 • FrieslandCampina
 • Attero
 • Zeolyst
 • Suikerunie
 • EON
 • KCPK
 • Evonik
 • LambWeston
 • HZPC
 • Avebe
 • Virol BV
 • Gemeente Achtkarspelen
 • Gemeente Oostellingwerf
 • Gemeente Groningen
 • Gemeente Tytsjerksteradiel
 • Gemeente Urk
 • Hanzehogeschool Groningen
 • Gemeente Westerwolde
 • morssinkhof
 • Provincie Fryslân
 • Provincie Drenthe
 • Provincie Groningen
 • Stowa
 • University of Groningen
 • Twence
 • Waterschap Noorderzijlvest
 • Wetterskip Fryslân
 • Zernike Campus Groningen
Tweet
Share
Share