Levenscyclusanalyse van organische grondstoffen uit rioolwater

Levenscyclusanalyse van organische grondstoffen uit rioolwater

Rioolwater is een (rest) stroom met veel potentieel. Er zitten namelijk waardevolle grondstoffen in. De waterschappen zijn veelvuldig bezig met deze grondstoffen, en daarvoor is noodzakelijk om te weten welke grondstoffen erin zitten. KNN heeft STOWA, RvO en de Energie- en Grondstoffenfabriek daarbij geholpen middels een LCA.

Een LCA (levenscyclusanalyse) geeft inzicht in de milieukundige voor- en nadelen van producten, processen of diensten. Alle ingrepen, zoals bijvoorbeeld het gebruik van elektriciteit, hulpstoppen, transport van afvalstoffen en reststoffen worden milieukundig gewaardeerd. Een LCA kan gebruikt worden om producten of processen te vergelijken, en om inzicht te krijgen in de belangrijkste bijdragen aan de milieu-impact van een product, proces of dienst. Daarnaast maakt een LCA inzichtelijk waar een keten verder geoptimaliseerd kan worden.

In dit specifieke project voor rioolwater heeft KNN een LCA uitgevoerd voor vier routes van organische stoffen:
– biogas – referentiekader
– polyhydroxyalkanoaat (PHA, biologisch afbreekbaar polymeer) – alternatief #1
– cellulose (vezels uit toiletpapier) – alternatief #2
– alginaat (biologisch afbreekbaar polymeer) – alternatief #3

Daarbij is gekeken naar de verschil-score ten opzichte van de referentiesituatie (biogas) per processtap. Uit de LCA-studie is naar voren gekomen dat de alternatieve organische stoffen allen een significant milieuvoordeel bieden ten opzichte van het produceren van biogas. Dit houdt concreet in dat RWZI’s door het winnen/produceren van organische stoffen (bioplastics en cellulose) een prachtige bijdrage kunnen leveren aan het verduurzamen van onze maatschappij.

Bent u benieuwd hoe duurzaam uw productieproces is? Wilt u weten hoe uw proces of product aangepast kan worden om te komen tot de meest duurzame configuratie?

Neem contact met ons op!

Duurzame energietransitie binnen de ANNO gemeenten →
Tweet
Share
Share