Kenniscentrum Recycling van polymeren

Kenniscentrum Recycling van polymeren

De wereld staat voor een grote uitdaging; voor 2030 moet de inzet van primair (virgin) plastic aanzienlijk afgenomen zijn. De Europese Unie ziet recycling via mechanische en/of chemische verwerkingsmethodes als de beste route naar een circulaire plastic economie. Dat deze transitie wordt ingezet kunnen wij zien in de recente beleidsinitiatieven van de Europese Green Deal en het EU herstelfonds als reactie op de corona-pandemie.

De effecten van deze beleidsinitiatieven zullen ook landen in Noord-Nederland. In deze regio vinden al tal van activiteiten plaats omtrent chemische en mechanische recycling. Dit gebeurt zowel op het gebied van onderzoek en productie van plastic toepassingen. Er is dus al een uniek ecosysteem aanwezig voor het kwalitatief hoogwaardig verwerken van afvalstomen en in het specifiek voor kunststoffen. Door de vragen uit de markt en de potentie van het aanwezige ecosysteem, hebben wij als KNN Advies samen met de Rijksuniversiteit Groningen stappen gemaakt om een “Kenniscentrum Recycling” te realiseren. Het kenniscentrum zou als centraal coördinatiepunt kunnen dienen voor mechanische en chemische recycling. Door dit kenniscentrum kunnen regionale initiatieven beter op elkaar worden afgestemd en versneld.

KNN Advies heeft als adviesbureau een propositie ontwikkeld voor het kenniscentrum. Deze propositie hebben wij ontplooid door het in kaart brengen en concretiseren van de belangen van diverse stakeholders en het daaruit voortvloeiende advies. Dit werk vormt de basis voor de verdere uitwerking en verdieping van een Kenniscentrum Recycling voor polymeren.

 

Kenniscentrum Recycling van polymeren
← Het Eiwitprogramma – Eiwitcoalitie in Noord-Nederland Brononderzoek Houtstook →
Tweet
Share
Share