Het plastic van de toekomst – Polyhydroxyalkanoaten (PHA’s)

Het plastic van de toekomst – Polyhydroxyalkanoaten (PHA’s)

Plasticvervuiling is een groeiend wereldwijd probleem vanwege de persistentie in de natuur. Om de plasticvervuiling tegen te gaan, moeten we de manier veranderen waarop kunststoffen worden ontworpen, geproduceerd, geconsumeerd en weggegooid. Binnen KNN Advies werken we vanuit verschillende hoeken aan dit thema. Een van onze projecten betreft kunststoffen gemaakt van biobased grondstoffen, met name de Polyhydroxyalkanoaten (PHA’s).


PHA’s zijn een familie van polymeren die geproduceerd worden door micro-organismen. Een van de unieke eigenschappen van PHA’s is dat micro-organismen ze zowel kunnen produceren als afbreken in bijna elke omgeving (composteerbak, bodem en zee). Verder zijn de eigenschappen van veel PHA’s vergelijkbaar met traditionele kunststoffen zoals polyethyleen (PE) en polypropyleen (PP). Bovendien kunnen deze polymeren worden gemaakt van afvalstromen zoals GFT-afval, afvalwater, of papierafvalstromen. Dit maakt PHA plastics een kansrijk alternatief voor een duurzame toekomst.

Vanwege technische en economische uitdagingen is grootschalige productie van PHA nog niet tot stand gekomen. Maar recente ontwikkelingen binnen de PHA-industrie duiden er op dat de PHA-markt geleidelijk vorm begint te krijgen. KNN Advies werkt daarom samen met partijen uit binnen – en buitenland (bedrijven, kennisinstellingen en onderzoeksinstituten) aan de ontwikkeling van een internationaal PHA-project. Dit project zal gericht zijn op het geschikt maken van PHA’s voor diverse verwerkingstechnieken. Met de toegenomen focus van zowel consumenten als producenten op duurzaamheid, de circulaire economie en een ‘groene’ toekomst, is dit het juiste moment om de volgende stap te zetten in het in de markt zetten van kwalitatief goede PHA-producten tegen een redelijke prijs.

Wilt u meer weten? Neem contact met ons op!

 

 

← Energietool Westerwolde 3.0
Tweet
Share
Share