Duurzame Energievisie – Gemeente Hellendoorn

Duurzame Energievisie – Gemeente Hellendoorn

In 2017 heeft gemeente Hellendoorn een ‘’Duurzame energievisie’’ opgesteld waarin beschreven staat hoe invulling gegeven kan worden aan de in 2013 vastgestelde doelstelling: 20% CO2-reductie in 2020 ten opzichte van 2008.

Na het afronden van deze visie wil de gemeente Hellendoorn een uitvoeringsplan met activiteitenplanning opstellen.

KNN heeft de gemeente Hellendoorn ondersteund in het opstellen van een onderbouwd uitvoeringsplan met activiteitenplanning. Allereerst is een nulmeting uitgevoerd van de huidige situatie en zijn bestaande projectideeën doorgerekend. Aan de hand van verschillende gespreksrondes zijn nieuwe projecten opgehaald welke zijn gekwantificeerd en doorgerekend om te bepalen in hoeverre dit bij draagt aan gestelde doelstellingen. Hieruit zijn de prioriteiten vastgesteld en is een activiteitenplanning ontwikkeld.

Voor het kwantificeren van project ideeën is er gebruik gemaakt van de, door KNN ontwikkelde, Dynamische Energietool.

Afbeelding: Stichting De Welle

Duurzame Energievisie – Gemeente Hellendoorn
← Dynamische Energietool – Gemeente Westerkwartier Presentatie Circulaire Bouw NICE →
Tweet
Share
Share