Energietool gemeente Tytsjerksteradiel

Energietool gemeente Tytsjerksteradiel

De gemeente Tytsjerksteradiel maakt deel van uit de regio Noord-Oost Fryslân. Binnen deze regio is het doel gesteld om in 2025 40% van de energievraag duurzaam in te vullen. Wij hebben de gemeente Tytsjerksteradiel inzicht gegeven in het energieverbruik van verbruikers binnen de gemeentegrenzen. Met onze dynamische energietool hebben we het huidige verbruik in kaart gebracht en samen met de gemeente gekeken naar de effecten van lopende en toekomstige projecten.

Uit ons onderzoek bleek dat, ondanks dat er al flink gewerkt wordt aan de energietransitie, er nog een flinke opgave blijft om de doelstelling van 40% duurzame energie-opwek in 2040 te behalen. Met grootschalige inzet van zon-PV of windmolens kunnen snel stappen gezet worden, maar er moet goed rekening gehouden worden met de ruimtelijke en maatschappelijke inpassing.

 

 

Energietool gemeente Tytsjerksteradiel
← Duurzame evenementen gemeente Groningen Marktonderzoek Feedtuber →
Tweet
Share
Share