Biomassastromen op regionale schaal

Biomassastromen op regionale schaal

Voor het IPO (Interprovinciaal Overleg, behartigt de gezamenlijke belangen van de provincies) heeft KNN onderzoek gedaan naar de beschikbare biomassastromen in specifieke regio’s. Aanleiding voor dit onderzoek waren de signalen dat er tekorten zouden zijn op de biomassamarkt en dat deze tekorten mogelijk zouden leiden tot het niet doorgaan van geplande en/of het beëindigen van bestaande biomassaprojecten. Daarom stonden er twee onderzoeksvragen centraal;

  1. Is er voldoende (al dan niet lokale) biomassa beschikbaar om biomassaprojecten met een regionale schaal van grondstof te voorzien
  2. Zou een eventueel tekort, concurrentie aan de vraagzijde en prijsopdrijving voor biomassa kunnen veroorzaken.

Op basis van het door KNN uitgevoerde onderzoek werd geconcludeerd dat er inderdaad een reële kans is dat er onvoldoende biomassa beschikbaar zal zijn voor regionale biomassaprojecten.

← Biomassascan gemeente Súdwest-Fryslân Groen Gas Hub Gasselternijveen: Businesscase modellering →
Tweet
Share
Share