Biomassascan gemeente Súdwest-Fryslân

Biomassascan gemeente Súdwest-Fryslân

In september 2012 heeft de gemeente Súdwest-Fryslân haar duurzaamheidsvisie ‘Op-stap nei duorsumens’ vastgesteld. Hiermee zette de gemeente een helder uitvoeringskader neer voor de verdere duurzame ontwikkeling. Een belangrijke stap in het uitvoeringskader is het doen van een nulmeting. KNN heeft als onderdeel van de nulmeting een biomassascan uitgevoerd, met als uiteindelijke doel het verduurzamen van de regio.

Met de biomassascan heeft de gemeente een compleet beeld gekregen van de biomassa stromen, haar maximale potentie én de mogelijke (biomassa) toepassingen. Voor deze studie zijn twee quickscans uitgevoerd; een quickscan voor biomassa met het eigenaarschap bij de gemeente en een quickscan voor biomassa met het eigenaarschap bij externe partijen.

Met dit onderzoek heeft de gemeente een uitgebreide kansenkaart gecreëerd, waarbij er veelvuldig gebruik kan worden gemaakt van het hergebruik en de opwaardering van biomassa stromen voor bijvoorbeeld de productie van bio-kunststoffen.

Reststromen zijn geen kostenpost, maar kunnen geld opleveren. Bij Biobased & Circulariteit maken wij dat inzichtelijk. Neem voor meer informatie contact op met Willemien.

← Biocascade ”BIOCAS” provincie Fryslân Biomassastromen op regionale schaal →
Tweet
Share
Share