Ambitieus Klimaatbeleid Delfzijl

Ambitieus Klimaatbeleid Delfzijl

De gemeente Delfzijl heeft in 2011 ambitieus energie- en klimaatbeleid vastgesteld. Na een succesvolle periode van uitvoering staat de gemeente nu voor de opgave een doorstart te maken met de uitvoering van dat beleid.

Het Integraal InvesteringsProgramma (IIP) Delfzijl behelst voor de komende jaren grootschalige herontwikkeling van centrum, wijken in dorpen in de gemeente. Kernthema’s daarin zijn omgaan met krimp en sociaaleconomische versterking. Deze ontwikkeling leent zich echter ook bij uitstek om klimaat- en duurzaamheidambities te concretiseren. Door middel van een inspiratiesessie met betrokkenen heeft KNN de gemeente ondersteund een brede verkenning naar de (on)mogelijkheden daarin.

Deze gezamenlijke verkenning heeft geresulteerd in een inhoudelijke notie en kennisuitwisseling rondom duurzame ontwikkeling in Delfzijl. Bovenal heeft de sessie echter geleid tot enthousiasme en draagvlak bij de deelnemers. Daarmee is een goede voedingsbodem ontstaan voor verdere duurzame ontwikkeling in het Integraal Investeringsprogramma.

Ambitieus Klimaatbeleid Delfzijl
← Dynamische Energietool Levenscyclusanalyse in het Phario-project →
Tweet
Share
Share