BLOG: Verandering op komst

BLOG: Verandering op komst

Rijdend over de A7 van huis naar werk merk je het nu helemaal. De zomervakantie is op zijn hoogtepunt. Het is nu (bijna) net zo rustig op de weg als eind maart/begin april. Alleen, toen hoorde dat niet zo te zijn, terwijl het er nu helemaal bij hoort.


Zomer 2020. We likken onze wonden opgedaan in de voorbije periode. Voor zover we weggaan van huis, blijven we vaak in eigen land. Van achter mijn bureau aan de Duinkerkenstraat, Groningen probeer ik te reconstrueren wat er de afgelopen maanden allemaal wel niet gebeurd is.

Voorjaar 2020. Voor ons is het voorjaar in de regel een belangrijke periode, een gunstige periode ook. Komend vanuit de relatief rustige wintermaanden, vullen we onze werkportefeuille, in ieder geval tot aan het begin van de herfst. Hoe anders was het dit jaar. Na de afkondiging door onze minister-president halverwege maart ging alles op slot. Vanaf dat moment zagen en spraken we elkaar alleen nog maar via het beeldscherm. Soms was dat zo gek nog niet, want efficiënt; vaak was het echter behelpen, zeker bij acquisitie.

Al snel komen de verhalen tot ons, alles moet anders. Zo wordt corona gezien als de gamechanger naar een groene economie. Ik denk inderdaad dat dit zo kan zijn, maar dan moeten we wel het wensdenken achter ons laten en concreet gaan worden. Cruciaal daarin is het creëren van marktvraag naar producten die in een groene economie niet misstaan, in combinatie met het tonen van krachtdadig leiderschap.

Verandering komt echter niet vanzelf, we zullen er hard aan en voor moeten werken. Dat geldt ook voor ons, bij wat nu nog heet KNN Advies. Ook ons heeft corona aan het denken gezet: wie zijn wij en, vooral, wat kunnen wij concreet bijdragen aan een andere, groenere, economie? We zitten nu volop in het proces om dit voor onszelf scherp te krijgen. Inmiddels heeft dit geresulteerd in een aantal fundamentele keuzes die we momenteel verder uitwerken. Hier verwachten wij tegen het eind van de zomer mee naar buiten te kunnen treden.

Het coronastof begint neder te dalen, althans bij ons. Het is niet alleen rustig op de weg maar ook meer en meer in het hoofd. Deze rust vormt de springplank naar een nieuwe start, met nieuw elan.

Cor

 

Afbeelding: qifriends.com

BLOG: Verandering op komst
← Het is tijd om ons afvalbeleid onder de loep te nemen
Tweet
Share
Share