Kansenkaart Windenergie

Kansenkaart Windenergie

De gemeente Groningen heeft haar energieambities vastgelegd in het Masterplan Groningen Energieneutraal. Via vijf sporen (energiebesparing, biomassa, warmte, zonne-energie en windenergie) wordt ingezet op een energieneutrale stad in 2035. Windenergie vormt een belangrijk onderdeel van het Masterplan. In het kader hiervan is een visie ontwikkeld rondom de toepassing van windenergie in de gemeente. KNN heeft voor de gemeente Groningen een kansenkaart opgesteld voor grootschalige en kleinschalige windenergie projecten.

Dit project resulteerde in een overzichtelijke kansenkaart voor de gemeente Groningen. Met deze kaart wordt in één oogopslag duidelijk welke locaties geschikt én kansrijk zijn voor grootschalige of kleinschalige windenergie (vlekkenkaart). Met de kaart is het mogelijk voor de gebruiker om in te kunnen zoomen op een locatie om een uitgewerkt beeld te krijgen van de mogelijkheden, belemmeringen en voorwaarden waaraan initiatieven moeten voldoen. Voor grootschalige windenergie kwamen negen kansrijke locaties naar voren.

Dit project is uitgevoerd in samenwerking met Pondera Consult. Binnen ons speerpunt Energietransitie geven wij overzichtelijk weer wat de potentie van windenergie is. Geïnteresseerd? Neem contact op met Sven.

← Stofstromenstudie Emmen Nieuw materiaalwater merk →
Tweet
Share
Share