Stofstromenstudie Emmen

Stofstromenstudie Emmen

Voor de gemeente Emmen heeft KNN in 2016 een stofstromenstudie uitgevoerd voor het Emmense chemiecluster. Dit als vervolg op de mindmap Emmen – Delfzijl, waaruit bleek dat kwantitatieve data voor het Emmense chemiecluster ontbrak. Deze stofstromenstudie heeft de materiële in- en outputs van de bedrijven in het Emmense chemiecluster in kaart gebracht. Dit is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de bedrijven uit de regio, naast het aanvullend verzamelen van de openbare informatie in de vorm van milieujaarverslagen, milieueffectrapporten en overige. Deze studie heeft een waardevol document opgeleverd voor de gemeente Emmen met inzicht in de stofstromen van de chemiesector in de regio.

← Ruimte en Energie provincie Groningen Kansenkaart Windenergie →
Tweet
Share
Share