Stofstromenanalyse Noord-Nederland

Stofstromenanalyse Noord-Nederland

In de periode april 2017 – december 2017 hebben wij in samenwerking met het Amsterdamse Metabolic gewerkt aan een overzicht van de materiaalstromen in Noord-Nederland. Dit als vervolg op verscheidene voorgaande onderzoeken, zoals de kansen binnen de biobased economy in Noord4Bio en een vergelijkbare stromenstudie voor de provincie Friesland. De volledige rapporten treft u hieronder aan.

Rapport: het Metabolisme van Noord-Nederland

Rapport: Routekaart naar een circulair Noord-Nederland

Voor de sectoren bouw, landbouw, afval en chemie zijn de grondstoffen, reststromen en afvalstromen in kaart gebracht. Door zowel inhoudelijk onderzoek als gesprekken bij de bedrijven en organisaties die op dagelijkse basis met deze stromen werken is getracht een overzicht te krijgen van de kansen die deze stromen bieden.

Door het aangaan van nieuwe samenwerkingen, doorlopende monitoring en het mogelijk te maken dat deze partijen elkaar weten te vinden kunnen er grote stappen worden gemaakt richting een circulaire economie in 2030. Om de opgave voor de sectoren verder te concretiseren zijn er een 9-tal transitiepaden benoemd:

  • Hoogwaardige mestverwerkingsketens
  • Centrale coöperatie voor regionale veevoerproductie
  • Urban Mining
  • Openbare aanbestedingen woning- en utiliteitsbouw en GWW
  • Hoogwaardige verwerking celluloserijke reststromen
  • Marktgedreven grondstofproducerende keten
  • Bioraffinage
  • Verduurzaming energievraag chemische sector
  • Minerale grondstoffen

Met deze paden wordt een eerste aanzet gedaan voor een tijdspad en stappenplan. Het doel is om voor deze (en andere) transitiepaden eigenaarschap te vinden bij de bedrijven, organisaties, kennisinstellingen en overheden om deze stappen ook daadwerkelijk te gaan zetten. 

Wil u meer weten, of wilt u aanhaken bij een van deze transitiepaden? Neem dan contact op met ons!

← Dynamische Energietool Ooststellingwerf Businesscase Morssinkhof Plastics rPET →
Tweet
Share
Share