Roadmap voor Twence

Roadmap voor Twence

Afvalverwerkingsbedrijf Twence produceert duurzame energie en grondstoffen uit afval en biomassa. Het bedrijf heeft hoge ambities en wil zich meer profileren als grondstoffenproducent en een nog hogere verwaarding van grondstoffen realiseren. Het cascaderen van de bij Twence aanwezige grondstofstromen staat hierin centraal.

Wij hebben voor Twence inzichtelijk gemaakt hoe deze biobased en circulaire ambities gerealiseerd kunnen worden middels een Roadmap. Daarin zijn de marktontwikkelingen van biobased producten als uitgangspunt genomen. Vervolgens is gekeken naar de verschillende soorten grondstoffen en infrastructuur die er aanwezig is bij de afvalverwerker. Deze zijn gekoppeld aan technologie├źn die op korte en lange termijn beschikbaar komen om de grondstofstromen om te zetten naar de marktgevraagde producten. Van een diverse selectie van reststromen (organisch en niet-organisch) is bepaald welke meerwaarde er te halen is ten opzichte van de huidige verwerkingsmethoden. De Roadmap die ontwikkeld is dient ter ondersteuning van de interne strategieontwikkelingen van Twence.

Wilt u ook inzicht in de biobased marktontwikkelingen en hoe u meerwaarde kunt halen uit afval- en grondstofstromen? Heeft u behoefte aan strategische ondersteuning in de biobased economy? Wij helpen u!

← Het ontwikkelen van VFA-productie en extractie uit gras Kenniscentrum Biobased Economy Hanze →
Tweet
Share
Share