Regionalisering Energietransitie Kop van Drenthe

Regionalisering Energietransitie Kop van Drenthe

In 2013 is voor de Kop van Drenthe in kaart gebracht hoe het lokaal energiepotentieel eruitziet, of dit ontsloten en benut kon worden op basis van sociaal kapitaal en zo ja, onder welke voorwaarden. Het project werd mogelijk gemaakt door Interreg-EDR-NEND.

Voor het project heeft KNN praktijkonderzoek uitgevoerd. Zo hebben wij het maatschappelijk draagvermogen getest door middel van een website, enquĂȘtes, een energieloket en een klimaatatelier. Uit deze volksraadpleging is gebleken dat men nog nauwelijks weet heeft van hun energiepotentieel en ook dat er slechts in zeer beperkte mate sprake was van een lokale beweging. Aan de hand de uitkomsten zijn aanbevelingen gedaan voor het potentieel aan benutting, de rol voor de overheden en richting NEND.

Ook het energiepotentieel van uw regio in kaart brengen? Binnen ons speerpunt Energietransitie doen wij dat.

← Pre-feasibility studie implementatie PHA productie Lamb Weston / Meijer Ruimte en Energie provincie Groningen →
Tweet
Share
Share