Quickscan duurzame energie Provincie Fryslân

Quickscan duurzame energie Provincie Fryslân

Hoe kan in 2025 de duurzame energie mix er uit  zien waarmee de ambitie van een aandeel van 25% duurzame energie in 2025 kan worden gerealiseerd?

Met deze vraag zijn we aan de slag gegaan, waar we expliciet het aspect energiebesparing hebben meegenomen energiebesparing, met name in de gebouwde omgeving (utiliteit, woningbouw, industrie). Aan de aanbodkant van duurzame energie werden expliciete randvoorwaarden gesteld aan het opgesteld vermogen aan windenergie, gelijk aan het huidig aandeel van Fryslân in opgave Nationaal Energie Akkoord. Ander aspecten in toekomstige energiemix waren:

  • Zonne-energie; PV op daken, zonneweides, thermisch
  • Biomassa/biogas; ook in relatie tot duurzame mobiliteit (in 2020 vindt nieuwe aanbesteding OV plaats)
  • Blue energy
  • Aardwarmte
  • Restwarmte

Uiteindelijk kan een mix van bronnen zorgen voor 25% DE in 2025, waarbij een hoofdrol is weggelegd voor wind, zon PV, biogas en afvalverbranding. Besparing speelt een relatief kleine rol in het halen van deze doelstelling, maar biedt wel kansen om slagen te maken in de toekomst.

Quickscan duurzame energie Provincie Fryslân
← Biocoöperatie Noord-Nederland Dynamische Energietool →
Tweet
Share
Share