Marktonderzoek Feedtuber

Marktonderzoek Feedtuber

Op meerdere plekken komt biomassa vrij; in de land-, tuin- & bosbouw, maar ook in de voedings- & genotmiddelenindustrie. Biomassa is een erg kwetsbaar product als er niet goed mee wordt omgegaan. Door contact met zuurstof nemen de bruikbare stoffen in de biomassa in omvang en in kwaliteit af. Er is echter vaak een mismatch tussen het aanbod van biomassa reststromen en de afname ervan. Op het moment dat materiaal nodig is is er geen materiaal meer beschikbaar en andersom. Voor het optimaliseren en opschalen van biomassa is het van groot belang dat deze problemen (kwaliteit en beschikbaarheid) getackeld worden. Het bedrijf Feedtuber uit Nijemirdum heeft hiervoor de oplossing: een opslagsysteem van biomassa. Het bedrijf levert een innovatief opslagsysteem en streeft naar de hoogst mogelijke verwaarding van de biomassa.

KNN heeft Feedtuber geholpen in de doorontwikkeling van dit product. Er is onderzoek gedaan naar huidige marktpartijen en de eisen en vragen die zij stellen aan afname va de vrijkomende (biomassa)producten. Dit betreft vezels en sappen. Uit dit onderzoek zijn verschillende toepassingsmogelijkheden gedefinieerd en is een aanbeveling gedaan hoe Feedtuber het best kan inspelen op de vragen en eisen vanuit marktpartijen.

Marktonderzoek Feedtuber
← Energietool gemeente Tytsjerksteradiel CO2 footprint circulaire producten N33 →
Tweet
Share
Share