Localwise – MIT Haalbaarheid Kringlooptoiletten

Localwise – MIT Haalbaarheid Kringlooptoiletten

LocalWise heeft een geurvrij, hygiënisch en comfortabel kringloop toilet ontwikkeld. Een toilet waarin de poep en de plas apart worden opgevangen, om energie uit te halen en vervolgens weer te worden ingezet als compost of voedingsstof voor niet-eetbare planten. Het grote voordeel van dit toilet is dat er geen water gebruikt wordt bij het doorspoelen.

De kringlooptoiletten van LocalWise zijn ideaal om te gebruiken op evenementen. Daarnaast pakt het kringlooptoilet een ander essentieel vraagstuk aan. Namelijk die van het dreigende fosfaattekort. Door deze nutriënten via de urine op te vangen en weer terug te winnen via struviet, verdwijnt deze niet achteloos meer in het riool. De compost die o.a. gemaakt wordt met de Biomeiler van LocalWise is tevens een rijke bron van organische stof die zeer belangrijk is voor de bodemvruchtbaarheid.

Echter heerst er nog te veel onduidelijkheid over de afzetmogelijkheden van het materiaal. Dit zorgt er voor dat mogelijke investeerders nog niet aanhaken en ook dat het concept hierdoor lastig kan opschalen. Uiteindelijk zorgt de juiste verwaarding van de toiletproducten (urine en feces) voor een sluitende businesscase.

Wij hebben Localwise ondersteund bij hun project, ondersteund vanuit de MIT-Haalbaarheid regeling. Onze ondersteuning lag voornamelijk op de onderwerpen regelgeving (o.a. via het overheidsprogramma ‘Ruimte in Regels’) en marktverkenning (welke partijen zijn er geïnteresseerd in afname, welke eisen worden hieraan gesteld en hoe ziet een lopende keten er economisch gezien uit?)

Als belangrijkste uitkomst bleek dat er zowel bij het bedrijfsleven, als bij de regelgevende instanties geen duidelijk beeld is van eisen rondom gebruik van deze nutriëntenstroom. Het beste is om gewoon te beginnen en in gezamenlijkheid met alle belanghebbenden in de keten de juiste omstandigheden te ontdekken. Dit om zo tot een rechtmatige, zekere en voldoende hoogwaardig gebruik van deze stroom te komen, waardoor er geen sprake meer is van een afvalstof maar van een grondstof.

 

Localwise – MIT Haalbaarheid Kringlooptoiletten
← Bio Cooperative 2019
Tweet
Share
Share