Het ontwikkelen van VFA-productie en extractie uit gras

Het ontwikkelen van VFA-productie en extractie uit gras

Samen met de projectpartners HarvestaGG en de Rijksuniversiteit Groningen heeft KNN de productie van VFA’s (ook wel vluchtige vetzuren genoemd) in combinatie met mechanische grasraffinage aangetoond.

De productie van deze VFA’s, zoals bijvoorbeeld groen azijnzuur, is binnen het samenwerkingsproject uitgevoerd op pilotschaal en toont aan dat het mogelijk is biobased building blocks voor de huidige petrochemische industrie te leveren. Om de mogelijkheden tot opschaling en verdere commercialisatie aan te tonen hebben de projectpartners tevens VFA extractietechnologie ontwikkelt en getoetst.

Dankzij deze extractie technologie is het mogelijk gebleken om een VFA-concentraat te produceren, welke verder geraffineerd kon worden tot unieke producten (bijvoorbeeld biobased azijnzuur). Het project is mede gefinancierd vanuit het Innovatief Actieprogramma Groningen (IAG4) ter bevordering van de biobased economy.

Meer weten over de mogelijkheden om VFA’s uit uw reststroom te halen? Wij helpen u!

← Duurzame energietransitie binnen de ANNO gemeenten Roadmap voor Twence →
Tweet
Share
Share