Het Eiwitprogramma – Eiwitcoalitie in Noord-Nederland

Het Eiwitprogramma – Eiwitcoalitie in Noord-Nederland

Aanleiding

Eind 2019 is KNN door de Eiwitcoalitie gevraagd om een Eiwitprogramma op te stellen. De Eiwitcoalitie bestaat uit innovatieve partijen waaronder Avebe, Suiker Unie, Wadudu (insectenkweker), LTO Noord, en de Agrarische Natuurvereniging Oost Groningen (ANOG). Deze partijen staan vooraan in de eiwittransitie en willen via een Eiwitprogramma hier concrete invulling aan geven. Dit met name binnen de domeinen duurzame eiwitverwaarding, -productie & – verwerking en toekomstbestendige landbouw.

Aanpak

Binnen de samenwerking trad KNN op als ‘spin-in-het-web’ en extern onafhankelijke adviespartij. Dit maakte het mogelijk om de verschillende posities binnen de coalitie goed met elkaar in balans te brengen en daarmee tot een concreet Eiwitprogramma te komen.  Daarnaast heeft KNN een actieve rol genomen in het uitdragen van het programma binnen de regionale overheden.

Resultaat

Eind maart 2020 heeft KNN een Eiwitprogramma opgeleverd met daarin een viertal uitgewerkte projectlijnen.

 

 

Het Eiwitprogramma – Eiwitcoalitie in Noord-Nederland
← Het plastic van de toekomst – Polyhydroxyalkanoaten (PHA’s) Kenniscentrum Recycling van polymeren →
Tweet
Share
Share