Dynamische Energietool – Gemeente Westerkwartier

Dynamische Energietool – Gemeente Westerkwartier

Al in 2017 is de Dynamische Energietool van KNN ingezet om een compleet beeld te krijgen van het huidige fossiele en duurzame energieverbruik binnen de gemeente Zuidhorn. Hierdoor heeft de gemeente meer informatie en concrete handvatten gekregen over het behalen van de doelstellingen op het gebied van duurzame energie. Mede door de inzichten, verkregen uit de Energietool, is het beleid aangepast en wordt er gekeken naar de inpassing van zonneweides.

Per 1 januari 2019 zijn de gemeentes Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn gefuseerd tot de gemeente Westerkwartier. Zowel in aanloop naar de herindeling als ook het opstellen van de visie is het van groot belang een alomvattend beeld te hebben van de huidige stand van zaken binnen de gemeentes op (duurzaam) energieniveau.

KNN heeft hierbij geholpen door het in kaart brengen van de lopende projecten, inclusief in hoeverre deze bijdragen aan de doelstellingen, inclusief investeringen, opbrengsten, werkgelegenheid en CO2-emissies.

Dynamische Energietool – Gemeente Westerkwartier
← Dynamische Energietool – Gemeente Westerwolde Duurzame Energievisie – Gemeente Hellendoorn →
Tweet
Share
Share