Dynamische Energietool Gemeente Voorst

Dynamische Energietool Gemeente Voorst

De gemeente Voorst zet sterk in op duurzame energieproductie en heeft daarom ambitieuze doelstellingen opgesteld. Wat is duurzaamheid echter? Vanuit het bestuurlijk orgaan van de gemeente is er de sterke behoefte om duurzaamheid te kwantificeren. Wij helpen daarbij.

KNN heeft namelijk de dynamische Energietool. Met de Energietool hebben wij een nulmeting uitgevoerd betreffende het energieverbruik van de gemeente. Aanvullend hierop is er doorgerekend hoe lopende initiatieven bijdragen aan de ambitieuze doelstellingen van de gemeente. Dit levert een uitermate waardevol overzicht en inzicht op in welke stappen nog gezet moeten worden.

Met de Energietool van KNN zijn ook de kansen op het gebied van duurzame energieproductie in kaart gebracht. Het geeft de gemeente concrete handvatten om aan de slag te gaan met haar gestelde doelstellingen. Zo is gebleken dat het plaatsen van zonneweides een goede aanvullende stap kan zijn. Daarnaast is het absoluut noodzakelijk om de transitie van fossiele warmte naar alternatieve bronnen op te starten en door te voeren.

Dynamische Energietool Gemeente Voorst
← CO2 footprint circulaire producten N33 Dynamische Energietool – Gemeente Westerwolde →
Tweet
Share
Share