Energietool

Energietool

Om concrete keuzes te maken die kunnen bijdragen aan het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen moet er meer kwantitatief gekeken worden, in plaats van uit te gaan van losstaande projecten. Wij ondersteunen gemeentelijke en provinciale overheden bij het behalen van deze doelstellingen. Dit doen wij middels onze Dynamische Energietool.  Hiermee brengen wij de invloed van lopende en toekomstige projecten in kaart op het gebied van energie, CO2 emissies, investeringen, opbrengsten en werkgelegenheid.

Daarnaast biedt de tool de mogelijkheid de voortgang van de gemeente te monitoren, door het slim koppelen van data uit verschillende bronnen, zoals van netbeheerders, CBS en GIS-data. In de ontwikkeling hiervan werken we samen met softwarepartijen voor de technische kant van het verhaal.

 


De Energietool in meer detail

De basis van de energietool is een overzicht van de energievraag (onderverdeeld naar  Gebouwde omgeving, Industrie,
Mobiliteit Landbouw) en –productie (onderverdeeld naar bron) binnen de gemeente. Daarna worden alle initiatieven/projecten die lopen binnen de gemeente op het gebied van energieneutraliteit in kaart gebracht. Het resultaat daarvan is een overzicht van hoe deze projecten zowel individueel alsook als geheel bijdragen aan de doelstellingen. Daarmee wordt duidelijk wat er nog nodig is om het doel te bereiken.

Tevens wordt met de Energietool duidelijk of en hoeveel budget gereserveerd moet worden voor (toekomstige) projecten. Het monitoren van de projecten zorgt er ook voor dat de gemeente steeds up to date is qua actualiteit van de projecten. Het resultaat van de koppeling tussen real-time meetdata en de dynamische energietool van KNN is dat er een online dashboard ontstaat  met daarop een overzicht van alle projecten die lopen binnen de gemeente alsmede informatie over ontwikkelingen binnen projecten en de gemeente via real-time data invoer.

Wij hebben voor deze organisaties de Energietool uitgevoerd:

 

← Quickscan duurzame energie Provincie Fryslân Ambitieus Klimaatbeleid Delfzijl →
Tweet
Share
Share