Energieneutraal Jansen & Heuning

Energieneutraal Jansen & Heuning

Binnen de gemeente Groningen hebben alle grootverbruikers (boven 25.000 m3 gas of 50.000 kWh elektriciteit per jaar) een brief gekregen. Dit in het kader van het Activiteitenbesluit/Wet milieubeheer. Deze grootverbruikers zijn verplicht besparende maatregelen te nemen, wanneer deze binnen 5 jaar terug te verdienen zijn. Voor een groot aantal branches zijn erkende maatregelen opgesteld, waarop getoetst en gehandhaafd kan worden.

Wij hebben het bedrijf Jansen & Heuning ondersteund in het onderzoek en het opstellen van een energiebesparingsplan. Dit heeft ertoe geleid dat energieneutraliteit nu hoog op de agenda staat bij Jansen & Heuning. Zo zijn onlangs alle oude tl-verlichting vervangen door energiezuinige LED-verlichting. Ook hebben we hen ondersteund in het aanvragen van SDE+ subsidie voor het opwekken van zonne-energie. De subsidie is toegekend en naar verwachting zal in het najaar begonnen worden met de aanleg van zonnepanelen op het dak van ons pand aan de Duinkerkenstaat 13.

 

 

Energieneutraal Jansen & Heuning
← Nationaal Test Centrum Plastic Circulaire Agenda Gemeente Groningen →
Tweet
Share
Share