Dynamische Energietool Ooststellingwerf

Dynamische Energietool Ooststellingwerf

De gemeente Ooststellingwerf heeft zich als doel gesteld in 2030 volledig energieneutraal te zijn. Voor hen houdt dit in dat in dat jaar het energiegebruik voor 100% door duurzame bronnen wordt ingevuld (niet noodzakelijkerwijs binnen de eigen grenzen geproduceerd).

Via verschillende initiatieven, zoals de Stichting DO!, wordt er binnen de gemeente gewerkt aan deze duurzame toekomst. Er bleek echter de behoefte te bestaan de huidige en toekomstige projecten kwantitatief in kaart te brengen, met als langetermijn visie om de energiestromen binnen de gemeente zo volledig mogelijk in beeld te krijgen, zo actueel mogelijk.

Op basis van kwantitatieve gegevens kan de effectiviteit van projecten veel beter in de gaten worden gehouden en veel gerichter beleid worden gevoerd. Ook biedt dit mogelijkheden om de opgave en de invulling hiervan te communiceren naar inwoners en organisaties en deze ook gelijk te betrekken in de opgave. Momenteel is er nog ruimte om een eigen invulling te geven aan de energietransitie, maar met de jaren zal de druk van buiten groter worden om toch de doelstelling te halen.

Op basis van bovenstaande uitgangspunten zijn we samen de gemeente Ooststellingwerf een traject in gegaan om dit te realiseren. Fase 1 was het in kaart krijgen van het huidige beeld van de gemeente middels onze bestaande energietool. Momenteel werken we met hen (en op streek- en provinciaal niveau) aan de volgende fase, om real-time monitoring mogelijk te maken.

← Duurzaamheidsanalyse – Life Cycle Assessment Stofstromenanalyse Noord-Nederland →
Tweet
Share
Share