Duurzame energietransitie binnen de ANNO gemeenten

Duurzame energietransitie binnen de ANNO gemeenten

Een transitie naar een duurzame energieopwekking is van belang met het oog op de toenemende klimaatverandering en de daarbij behorende internationale energieakkoorden, en de toekomstige schaarste in fossiele brandstoffen.

Het is echter niet altijd even makkelijk om een succesvolle transitie maken, omdat een helder overzicht ontbreekt. De dynamische energietool  ontwikkeld door KNN helpt bij het verkrijgen van een helder overzicht. De tool maakt op een transparante manier de huidige en toekomstige energiemix inzichtelijk, alsmede de ontwikkeling van besparingen en duurzame energieproductie, en de invloed van beleidsmaatregelen (en de daarbij behorende werkgelegenheid, energie-investeringen en –opbrengsten). Naast onderbouwing met economische cijfers biedt de tool ondersteuning bij de verdere ontwikkeling en monitoren van de uitvoeringsagenda.

De ANNO gemeenten, een samenwerkingsverband tussen de 6 gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a., Tytsjerksteradiel, in Noordoost Friesland hebben zich voorgenomen om naast de nationale doelstelling een extra inspanning te doen wat betreft het aandeel duurzame energie om de energietransitie te versnellen in Noordoost Friesland. KNN heeft voor de ANNO gemeenten onderzocht hoe de energietransitie in Noordoost Friesland er uit kan zien en hoe deze bereikt kan worden. Tevens is de huidige situatie in kaart gebracht als startpunt.

Dit alles hebben we gedaan met behulp van de Dynamische Energietool waarin naast een totaal overzicht ook de effecten van individuele projecten zichtbaar zijn. Dit helpt bij het focussen van de uitvoeringsagenda. Uit de Dynamische Energietool is naar voren gekomen dat de ANNO gemeentes voldoende potentieel hebben om in 2020 en 2025 te kunnen voldoen aan de nationale doelstelling en aan haar eigen verdergaande ambities. Om dit te bereiken moet nog wel veel werk worden verzet.

De rapporten van dit project zijn te vinden op de website vaan Noordoost Fryslân.

Duurzame energietransitie binnen de ANNO gemeenten
← Levenscyclusanalyse van organische grondstoffen uit rioolwater Het ontwikkelen van VFA-productie en extractie uit gras →
Tweet
Share
Share