Duurzaamheidsanalyses

Duurzaamheidsanalyses

Om de milieu-impact van producten of productieprocessen te beoordelen zijn er verschillende opties mogelijk, afhankelijk van het doel en de beoogde omvang van het project. Er zijn daarom een aantal verschillende producten die wij hierin aanbieden. Een CO2 footprint, een LCA Quickscan en een volledige LCA (Life Cycle Assesment).

CO2 footprint

Een analyse van een proces op basis van één enkele indicator, CO2

  • Een CO2 footprint heeft het voordeel dat er sneller gewerkt kan worden, omdat er naar een enkele indicator wordt gekeken. Dit is ook gelijk het nadeel, aangezien de milieueffecten buiten CO2 emissies niet worden meegenomen. Qua communicatie biedt de CO2 footprint wel voordelen, aangezien dit de meest gebruikte indicator is en dus bij veel mensen bekend is.
  • Doorlooptijd: ±1 maand

LCA Quickscan

Een verkorte LCA om inzicht te bieden in een proces en de zwaartepunten hierbinnen te identificeren.

  • Een LCA Quickscan probeert op een meer vereenvoudigde en snellere manier inzicht te geven in een aantal milieu-indicatoren. Qua tijdsduur en omvang valt een quickscan dan ook tussen een CO2 footprint en een volledige LCA in. Het kan worden gebruikt om binnen een proces de milieukundige knelpunten te identificeren, waarop het proces verbeterd kan worden.
  • Doorlooptijd: ±1 tot 3 maand

Volledige LCA

de meest uitgebreide optie, waarin het proces in kaart wordt gebracht en de effecten van de processtappen voor een groot aantal indicatoren wordt meegenomen.

  • Een LCA kan ondersteuning bieden bij het vinden van de totale impact van producten, een vergelijking maken tussen producten of door optimalisatie van processtappen en bijbehorende impact. In principe bestaat een volledige LCA studie uit vier fases: Doel & Scope, Life Cycle Inventory, Life Cycle Impact Assessment en Interpretatie. Het is belangrijk vooraf het beoogde doel en scope van de studie goed te definiëren, aangezien veel van de keuzes die in het proces gemaakt worden afhankelijk zijn van deze definitie. In de inventarisatiefase worden de input en outputstromen  van het productsysteem naar de natuur opgeschreven. In de volgende fase wordt van elk van de stromen de impact bepaald aan de hand van een aantal impactcategorieën. De vierde en laatste fase loopt gelijktijdig met het hele proces en wordt gebruikt om aannames en betrouwbaarheid te checken, conclusies te trekken en aanbevelingen te doen. De normen voor een volledige LCA wordt beschreven in de ISO 14040 series.
  • Doorlooptijd: ±3 tot 6 maand

← Levenscyclusanalyse in het Phario-project Dynamische Energietool Ooststellingwerf →
Tweet
Share
Share