Businesscase centrale mestvergisting WEN

Businesscase centrale mestvergisting WEN

Het vervangen van fossiel gas voor een andere vorm van duurzame warmte is erg moeilijk. Het gebruik van groengas is in sommige gevallen de meest kosten efficiënte optie. Maar voor het maken van groengas is biomassa nodig en in dichtbebouwde Nederland is dit niet oneindig beschikbaar.

De energie coöperatie WEN in Wijnjewoude wil een biomassa stroom gebruiken die in Nederland nog wel beschikbaar is: Mest! Het initiatief van Friesland Campina heeft hier de eerste voorzet voor gegeven, maar hun vergister ‘s zijn alleen geschikt voor de grotere boerderijen.

Om goed te kunnen berekenen of centrale mestvergisting mogelijk is heeft KNN in opdracht van het RVO een model voor een businesscase gemaakt. Hiermee kan KNN voor andere initiatieven gemakkelijk een businesscase maken voor het centraal vergisten van mest!

← Localwise – MIT Haalbaarheid Kringlooptoiletten Energietool Westerkwartier 2.0 →
Tweet
Share
Share