Brononderzoek Houtstook

Brononderzoek Houtstook

Houtige biomassa wordt binnen de Friese Energiestrategie gezien als noodzakelijke transitiebrandstof om de klimaatdoelstelling uit het Verdrag van Parijs te behalen. Maar omdat duurzame houtige biomassa vrij schaars is, is het van belang dit in te zetten zodat er zo veel mogelijk klimaatwinst kan worden behaald. Daarbij is het ook belangrijk om de balans tussen materiaal- en brandstoftoepassing te bewaken.

Er spelen in de discussie rondom de inzet van houtige biomassa een groot aantal vragen en bedenkingen, waarbij in het maatschappelijk debat feit en fictie vaak door elkaar gebruikt worden. Dit maakt het lastig om een gefundeerde afweging te maken wat betreft de inzet van houtige biomassa. Daarom heeft de provincie Friesland in samenwerking met Vereniging Circulair Friesland onderzoek laten doen naar houtstook.

KNN Advies heeft als onderdeel van de onderzoeksgroep een rol gespeeld in het interviewen van experts en het uitvoeren van het brononderzoek.

Bent u benieuwd naar de resultaten van het brononderzoek? De resultaten zijn te vinden op de website van Vereniging Circulair Friesland (VCF).

 

Brononderzoek Houtstook
← Kenniscentrum Recycling van polymeren
Tweet
Share
Share