Biocoöperatie Noord-Nederland

Biocoöperatie Noord-Nederland

De Biocoöperatie Noord-Nederland is hét samenwerkingsverband van MKB-bedrijven, werkzaam in de bioeconomie in Noord-Nederland. De Bio Cooperative beoogt een vehikel te zijn voor haar leden om te komen tot marktcreatie. Het doel van de Bio Cooperative is helder:

het genereren van meer business voor en door bioeconomie ondernemers in Noord-Nederland.

Dit doet de Bio Cooperative onder andere door gezamenlijk in te zetten op het ontwikkelen van projecten, het opzetten van lobby trajecten en het creëren van samenwerking tussen leden. Daarbij werkt de Bio Cooperative onder andere samen met de landelijke Federatie Bioeconomie, BERNN, Circulair Fryslân, Chemport en SUSPACC.

KNN is sinds het voorjaar van 2016 betrokken bij de ontwikkeling, de start en de uitvoering van de Biocoöperatie, gezamenlijk met de Healthy Ageing Campus BV. De Bio Cooperative is inmiddels een jaar actief. Zie voor meer informatie haar eigen website. 

← Taskforce Groene Chemie / BBE Quickscan duurzame energie Provincie Fryslân →
Tweet
Share
Share