Biocascade ”BIOCAS” provincie Fryslân

Biocascade ”BIOCAS” provincie Fryslân

KNN heeft in opdracht van de provincie Fryslân dit project uitgevoerd waarmee de provincie daadwerkelijk realisator kan worden van zowel de biobased als de circulaire economie in 2020. Voor dit project zijn diverse biomassa reststromen onderzocht op de eigenschappen en op welke manier er meerwaarde uitgehaald kan worden.

Wij hebben de provincie Fryslân inzicht gegeven in de biomassastromen in de regio. Daarnaast zijn er twee biomassastromen nader onderzocht. Voor GFT en rioolwaterzuiveringsslib is er een businesscase opgesteld door de gehele waardeketen in beeld te brengen. Naar aanleiding van dit onderzoek heeft de provincie concrete stappen ondernomen richting het opwaarderen van onder andere rioolwaterzuiveringsslib.

Dit onderzoek is voorloper geweest van het Circulair Fryslân onderzoek van Metabolic en Urgenda en was tevens de basis voor de INTERREG aanvraag BIOCAS.

← Biobased Businessontwikkeling Biomassascan gemeente Súdwest-Fryslân →
Tweet
Share
Share