Biobased Businessontwikkeling

Biobased Businessontwikkeling

Voor de provincie Drenthe en Fryslân is onderzoek gedaan naar een blauwdruk voor twee realistische biobased business cases. De biobased business cases zijn ontwikkeld in coproductie en met wisselwerking tussen economische, sociale en maatschappelijke partners. Eén van de eisen van de businesscases was het versterken van de maatschappelijke thema’s in de regio. Dit behelst onder andere een vitaal platteland, levende dorpen en nieuwe economische dragers voor de regio.

Dit project bestond uit twee onderdelen; onderzoek en het organiseren van workshops voor de relevante stakeholders. Het onderzoek diende als input voor de workshops en werd daarna als methode gebruikt om de ontstane ideeën uit de workshops uit te werken naar concrete businesscases.

Dit onderzoek is gedaan in samenwerking met Bioclear Earth en Noordtij. Een concreet vervolg op dit onderzoek is de ontwikkeling van biodegradeerbare folies voor de bollenteelt. Dit is verder onderzocht en vervolgens in de praktijk gebracht.

KNN maakt als geen ander biobased mogelijkheden en potentiële businesscases concreet. Neem contact op met Jelmer voor meer informatie.

← Bermgras gemeente Groningen Biocascade ”BIOCAS” provincie Fryslân →
Tweet
Share
Share