Bermgras gemeente Groningen

Bermgras gemeente Groningen

In opdracht van de gemeente Groningen heeft KNN in 2016 een extended quickscan uitgevoerd naar de verwerkingsmogelijkheden van bermgras en slootmaaisel. De gemeente verwerkte op dat moment de stromen veelal door vergisting en compostering, maar met bermgras is veel meer mogelijk; hoogwaardige alternatieven.

Op basis van deskresearch en interviews is een overzichtelijk weergave gemaakt van de verwerkingsmogelijkheden, waarin de verschillende opties naast elkaar zijn gelegd. Hieruit kwam onder andere naar voren dat een afzet naar vergisting en compostering niet de meest hoogwaardige toepassing is. Een afzet met een cascaderende insteek naar materialen (vezels) in combinatie met VFA- of biogasproductie kwam naar voren als meest kansrijke optie.

Deze optie geeft op zowel de korte als de lange termijn de meeste keuzevrijheid, omdat vrij eenvoudig naar nieuwe – kansrijke – toepassingen geschakeld kan worden. De rol die een gemeente inneemt in de productieketen is een belangrijke factor voor het slagen van alternatieve verwerkingsmethodes. Vanuit een positie als bijvoorbeeld opdrachtgever, bermbeheerder of afnemer / launching customer van biobased producten kan een gemeente invloed uitoefenen op het gehele proces.

Download hier het rapport

Binnen Biobased & Circulariteit hebben wij brede kennis rondom alternatieve, hoogwaardige en kostenbesparende toepassingen van elke reststroom. Contact Willemien of Cor voor meer informatie.

← Bedrijfsplan Biomassa-erf Biobased Businessontwikkeling →
Tweet
Share
Share