Bedrijfsplan Biomassa-erf

Bedrijfsplan Biomassa-erf

Na enkele oriënterende gesprekken tussen de provincie Fryslân, Energy Valley en initiatiefnemer G. de Haan is in overleg met de drie noordelijke provincies besloten om te onderzoeken of een regionaal biomassa conversiecentrum in (Noord) Fryslân economisch rendabel geëxploiteerd zou kunnen worden.

Er is door KNN een bedrijfsplan opgesteld voor een regionaal biomassa conversiecentrum (BCC). Wij hebben in het bedrijfsplan de volgende componenten in kaart gebracht:

  • Concept & verdienmodel
  • Verkenning van de markt & verwachte ontwikkelingen
  • Technische integratie
  • Locatiekeuze & opzet
  • Business case & massabalans
  • Financieringsplan

Meer informatie over hoe wij u kunnen helpen in het opstellen van een bedrijfsplan? Neem contact op met Jelmer.

← Businesscase Morssinkhof Plastics rPET Bermgras gemeente Groningen →
Tweet
Share
Share