Over KNN

Van biobased idee tot biobased business

KNN is de expert op het gebied van de biobased en circulaire economie. Met bijna 20 jaar ervaring helpen wij het bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen een stap verder in de transitie naar een circulaire, biobased economy. Dat doen wij vanuit praktisch idealisme; met passie voor ons vak en doel maar vanuit een realistisch oogpunt. Dát is KNN.

Wij focussen ons op het genereren van business. De uitdaging van de huidige markt is de omslag van een biobased en circulaire economie naar een biobased en circulaire business. Daar helpen wij u graag mee. KNN, enabeling biobased and circular business.

Bij KNN zijn wij er stellig van overtuigd dat groen de kleur is van de economie van de toekomst. KNN draagt daar als ondernemend adviseur actief aan bij. Wij hebben klantpartnerschap hoog in het vaandel en zijn actief op twee hoofdlijnen; Energietransitie en Biobased & Circulariteit. Ieder met een eigen specialiteit, maar met hetzelfde doel voor ogen; de transitie naar een prachtige groen toekomst.

Wilt u ook ondernemen in de biobased en circulaire economie? Wij helpen uw ambities waar te maken!

KNN  – toen nog KNN Milieu – bestaat al sinds 2000 en heeft in de loop der jaren diverse ontwikkelingen doorgemaakt. Zie de tijdlijn voor een korte bloemlezing.

de ontwikkeling van KNN Advies

2018
januari

Frisse en hernieuwde start KNN Advies BV

Met de onderverdeling in drie business units; Energie & Duurzaamheid, Biobased & Circulariteit en Business Development
2017
juni

Financieringsrondes dochterbedrijven

KNN Bioplastic BV, KNN Cellulose BV, BioBTX BV
2015
juni

Start van dochterbedrijven

KNN Bioplastic BV en KNN Cellulose BV
2013
januari

Start van KNN Groep BV

Met 2 deelnemingen: KNN Advies BV (inhoudelijke voortzetting van KNN Milieu BV) en BioBTX BV
2012
augustus

Start BioBTX BV met Syncom BV

Start BioBTX BV met Syncom BV
2009
januari

Heroriëntatie op strategie en focusgebieden

Heroriëntatie op strategie en focusgebieden
2000
januari

Start KNN Milieu BV

Start KNN Milieu BV
Tweet
Share
Share