In memoriam: Anja de Vries

In memoriam: Anja de Vries

Begin 2001, KNN was nog maar een jaar oud, liep een jonge vrouw ons toenmalig kantoor op het Zernike terrein in Groningen binnen. Haar naam: Anja de Vries. Deze ontmoeting was het begin van een inspirerende samenwerking die duurde totdat ze begin 2011 echt niet meer kon werken. Twee jaar later, in 2013, ging ze formeel uit dienst. Woensdag 23 januari jl. overleed Anja, 44 jaar oud.

In 2001 was Anja op zoek naar een bedrijf waar ze haar studie Milieukunde aan het Van Hall kon afronden. Ze had haar studie enige tijd moeten onderbreken vanwege haar ziekte, maar ze voelde zich weer goed genoeg om de laatste stap te zetten en haar diploma te halen.  Eind zomer van dat jaar was haar afstudeeronderzoek klaar en was het tijd om afscheid te nemen. Maar dat liep toch ietsjes anders. Een week later moest ik haar al bellen om te vragen of ze bij ons kon komen werken; er was een project gegund waar zij bij uitstek de persoon voor zou zijn. Met de energie en het enthousiasme dat Anja zo kenmerkte,  begon oktober 2001 haar loopbaan bij KNN.

Vanwege haar gezondheid kon ze ‘slechts’ 2 dagen per week werken. Maar die dagen werden altijd meer dan ten volle benut. Haar passie was duurzaam ondernemen. Het trof dan ook dat in de beginjaren van deze eeuw het project ‘Duurzaam Groningen’ van start ging. Via Anja hebben we een mooie rol in dat project kunnen spelen. Aansluitend heeft ze een mooie periode kunnen en mogen werken voor en bij de Milieudienst van de gemeente Groningen. Het waren goede jaren.

Begin 2011 veranderde dit. Anja vertelde mij dat het niet langer ging. Ze heeft toen afscheid moeten nemen; in 1ste instantie van het werk, twee jaar later ook van KNN. De laatste keer dat we haar als bedrijf hebben mogen meemaken was op de dag dat KNN verhuisde naar de huidige locatie, eind 2012.

Na haar afscheid bij KNN hebben wij het contact met elkaar in stand gehouden. Het viel mij daarbij altijd weer op hoezeer zij de ontwikkelingen bij ‘haar’ KNN is blijven volgen. Ons laatste contact, via Whatsapp, dateert van begin december vorig jaar.  Ze begon haar bericht toen met: ‘Lang niks van mij gehoord, maar dat wil zeker niet zeggen dat ik niet vaak aan jullie denk’.  Uit de rest van dat bericht bleek hoe erg verslechterd haar situatie was.

Woensdag 23 januari jl. hebben de mensen om haar heen definitief afscheid van Anja moeten nemen. Ik blijf haar herinneren als een inspirerende vrouw, een voorbeeld voor ons allen. Anja, rust zacht.

Cor Kamminga

In memoriam: Anja de Vries
← Hoop na het ‘Waddeneilanden-debacle’ Nieuwe collega! →
Tweet
Share
Share