Het belang van biodiversiteit & wat jij kunt doen als burger en/of ondernemer!

Het belang van biodiversiteit & wat jij kunt doen als burger en/of ondernemer!

Een bloemenweide die bruist van de bijen & vlinders, een koraalrif vol vissen en een bos gevuld met zingende vogels. Dit zijn vaak de beelden waar wij aan denken als we het hebben over de biodiversiteit op ons planeet. Biodiversiteit is een parapluterm voor de variëteit en variabiliteit van het leven op aarde. Je kunt biodiversiteit beschouwen als een maatstaf voor variatie op het niveau van genen, soorten en ecosystemen. Deze variatie is van groot belang voor het in balans houden van flora & fauna op de wereld.


Waarom is biodiversiteit belangrijk?

Voor veel mensen is ‘echte’ natuur niet aanwezig in hun dagelijkse leven. Laat staan wilde dieren… die zien we voornamelijk in het nieuws of op National Geographic. Het is daarom voor veel mensen ook niet bekend dat een groot deel van hun dagelijkse bezigheden, zoals eten, in grote mate afhankelijk is van deze biodiversiteit. We vertrouwen erop dat het wel goed gaat met de biodiversiteit.

Maar terwijl sommige burgers hun achtertuin volledig bestraten vergeten ze dat de insecten ook erg afhankelijk zijn van de aanwezige flora in onze tuinen. En geen of weinig insecten betekend dan ook weinig bestuiving van gewassen (en dus ook minder voedsel voor mens en dier). Naast de lucht die wij ademen en alles wat wij eten en drinken, zijn ook het gros van onze bouwmaterialen, medicijnen, en industriële grondstoffen afhankelijk van biologische hulpstoffen. Kortom, biodiversiteit houdt ons allemaal in leven en helpt ons leven gezond en veilig te maken.

 

Het verlies van biodiversiteit is een dringend probleem

Helaas is het verlies van biodiversiteit een groeiend wereldwijd probleem. Menselijke activiteiten zoals ontbossing, lucht-, bodem- & watervervuiling, opwarming van de aarde en overbevolking zijn belangrijke redenen hiervoor. Om je een beeld te geven over de belangrijkste jaarlijkse cijfers op het gebied van de wereldbevolking, economie en milieu raad ik je aan om hier eens naar te kijken.

Nog steeds sturen mensen voornamelijk richting het najagen van kortetermijnbelangen, maar uiteindelijk (op de lange termijn) zullen wij de prijs moeten betalen van de gevolgen hiervan. De biodiversiteit en dus ons levensonderhoud is afhankelijk van de acties van mensen en daardoor grotendeels van het bedrijfsleven. Het is van belang dat bedrijven en organisaties de bescherming en groei van de biodiversiteit prioriteit geven. Dit zal niet alleen goed zijn voor de gezondheid van natuur en mensen, maar het zorgt ook voor lagere kosten en stabielere inkomsten voor bedrijven.


Wat kun jij doen? 

Als burger…

Als bedrijf…

Er zijn veel mogelijkheden voor bedrijven om verantwoordelijkheid te nemen om biodiversiteitsverlies te voorkomen.


Voor de zakelijke omgeving:

Start met waar jij invloed op kunt uitoefenen: je bedrijfsterrein bijvoorbeeld. Er zijn veel manieren om de bedrijfsterrein groener en aantrekkelijker te maken:

  • Plantenwand zowel binnen als buiten: Een plantenwand filtert fijnstof uit de lucht en zet CO2om naar zuurstof. Een groene wand zorgt ook voor rust en het heeft daarnaast een isolerend en geluiddempend effect.
  • Stimuleer de lokale biodiversiteit: zorg voor een aantrekkelijk omgeving en nestgelegenheid voor insecten en vogels op het bedrijfsterrein. Dat kan door bloemrijke bermen, percelen, bomen en plaatsen van bijenhotels. Bijen zijn cruciaal voor de productie van ons voedsel omdat 80 % van onze eetbare gewassen afhankelijk zijn van bestuiving. Met een bijenhotel op het bedrijfsterrein is dit al een aardige bijdrage om voedselproductie te ondersteunen.
  • Een groene omgeving heeft ook een positief impact op de gezondheid van mensen. Mensen worden gelukkiger en effectiever. De kwaliteit van de werkomgeving is van grote invloed op de inzetbaarheid van mensen en draagt daarbij ook aan de successen van bedrijven. Vervang die kale muur dus eens met een moswand, of plaats een mooie grote plant in die saaie kantoorhoek!

 

Duurzaam ondernemen

Bovendien is het ook niet alleen de fysieke omgeving van het bedrijfsterrein die een goede impact kan hebben op de biodiversiteit en de business. In deze tijden staat duurzaamheid hoog op de agenda voor veel bedrijven en organisaties. Een natuurlijke omgeving is een zichtbaar en tastbaar onderdeel van duurzaam ondernemen.

Ook het economische model van je bedrijf is van belang. Volgen je producten nu vooral een lineair pad richting de verbrandingsoven? Dan liggen er waarschijnlijk mooie kansen het raamwerk van de circulaire economie (CE). De CE wordt steeds meer gezien als uitweg voor de biodiversiteits- en klimaatcrisis met behoud van kansen voor economische groei. In een CE wordt niets verspild en hoogwaardig hergebruik van producten wordt een standaardpraktijk. De natuur is al een perfect circulair systeem en is dus een inspiratie om menselijke problemen aan te pakken.

Helle

 

Het belang van biodiversiteit & wat jij kunt doen als burger en/of ondernemer!
← Wat doet de Europese Commissie eigenlijk in de transitie naar de circulaire economie? Deel 1 KNN als extern adviseur voor de Transitievisie warmte →
Tweet
Share
Share