:

Wij willen concreet, praktisch, efficiënt en effectief bijdragen aan het tot uitvoering brengen van de energietransitie. Gedegen inhoudelijke kennis gecombineerd met een plezierige, informele manier van werken staan hierbij centraal.


Energietool

Een belangrijke sleutel in de energietransitie ligt bij de lokale overheid. Van alle overheidslagen staat de gemeente immers het dichtst bij de burger. Gemeenten krijgen veel verantwoordelijkheden in de schoenen geschoven op het onderwerp ‘Energietransitie’, vanuit het Rijk en vanuit de provincie. Denk bijvoorbeeld aan de Regionale Energietransitie.  Vanuit een grote betrokkenheid zoeken gemeenten naar de juiste manier om met haar verantwoordelijkheden om te gaan. Wij willen en kunnen gemeenten hierbij helder en goed gefundeerd terzijde staan; via een online tool, waar nodig en mogelijk aangevuld met andere instrumentaria.

Meer over onze Energietool

 

QuickScan Businesscase Centrale Mestvergisting

Veel kleine melkveebedrijven zijn te klein om op het erf rendabel mest te vergisten. Wanneer mest van meerdere boeren op een centraal punt wordt vergist kan het vaak wel financieel uit. Met de open source tool die KNN heeft ontwikkeld voor een opdrachtgever is eenvoudig om een businesscase door te rekenen. Hiermee is het mogelijk om voor veel coöperaties of gemeenten makkelijk en snel een gedetailleerde inschatting te maken. 

Wilt u..

  • Snel en eenvoudig de potentie van centrale mestvergisting testen voor uw regio?
  • Een eerste inkijk van de business case voor centrale mestvergisting krijgen?

Meer over onze QuickScan

 

Voor vragen wat KNN zoal nog meer doet op het gebied van energie kunt u direct contact opnemen met Paul(Enablemi).Of neem een kijkje bij onze afgeronde projecten.

Onze projecten

 

Energie en duurzaamheid nieuws

KNN als extern adviseur voor de Transitievisie warmte

10 June 2020 Energie en Duurzaamheid en Energietransitie

Vraagt een duurzaam energiesysteem om een nieuwe blik op energie?

5 March 2020 Energie en Duurzaamheid en Energietransitie

Exergie: Het ongebruikte onderdeel van Energie

11 September 2019 Energie en Duurzaamheid en Energietransitie
Tweet
Share
Share