Energietransitie

Wij willen concreet, praktisch, efficiënt en effectief bijdragen aan het tot uitvoering brengen van de energietransitie. Gedegen inhoudelijke kennis gecombineerd met een plezierige, informele manier van werken staan hierbij centraal.


Energietool

Een belangrijke sleutel in de energietransitie ligt bij de lokale overheid. Van alle overheidslagen staat de gemeente immers het dichtst bij de burger. Gemeenten krijgen veel verantwoordelijkheden in de schoenen geschoven op het onderwerp ‘Energietransitie’, vanuit het Rijk en vanuit de provincie. Denk bijvoorbeeld aan de Regionale Energietransitie.  Vanuit een grote betrokkenheid zoeken gemeenten naar de juiste manier om met haar verantwoordelijkheden om te gaan. Wij willen en kunnen gemeenten hierbij helder en goed gefundeerd terzijde staan; via een online tool, waar nodig en mogelijk aangevuld met andere instrumentaria.

 

Businesscase modellering

Energie-initiatieven moeten gebaseerd zijn op solide economische uitgangspunten. Vanuit een inspirerende combinatie van technisch-inhoudelijke kennis en bedrijfseconomisch inzicht zijn wij bij uitstek de juiste partij om denkbare business cases te modelleren. Wij zijn hierbij altijd reëel en realistisch. Maar dan wel met een mentaliteit om altijd te blijven zoeken naar die laatste opening die een business case positief kan maken.


Ga voor meer informatie naar het tabblad ‘Diensten en producten’ op deze pagina, of neem direct contact op met projectleider Energietransitie Cor.

Energie en duurzaamheid nieuws

Op naar minder voedselverspilling!

13 June 2019 Biobased en Circulariteit en Energie en Duurzaamheid

Op weg naar circulaire verdienmodellen

15 May 2019 Biobased en Circulariteit en Energie en Duurzaamheid

5 stappen naar een circulaire economie

1 May 2019 Biobased en Circulariteit en Energie en Duurzaamheid
Tweet
Share
Share