Een beter milieu begint bij…een festival?

Een beter milieu begint bij…een festival?

Er wordt wel eens gezegd: het meest duurzame evenement is het evenement dat je niet organiseert. Met een beperkte blik is dit inderdaad waar. Toch heeft een evenement een veel grotere invloed dan enkel de directe milieu-impact. Door het tijdelijke karakter, de beperkte omvang en de uitstraling kan een evenement of festival veel doen voor de bewustwording van haar bezoekers.

Evenementenbeleid gemeente Groningen

In een traject voor de gemeente Groningen werkt KNN Advies (samen met Green Events Nederland) aan de verduurzaming van de evenementensector binnen de gemeente. Dit doen wij in eerste instantie middels een individueel begeleidingstraject voor drie evenementen en de vertaling van deze ervaringen naar een blauwdruk voor evenementenorganisatoren gemeentebreed.

De gemeente Groningen wil in 2035 energieneutraal zijn. Om die reden worden er over de hele breedte van de gemeente programma’s en acties opgezet, waaronder ook de evenementen. Om daar te komen kan zowel de wortel als de stok worden ingezet. Aan de voorkant wordt duidelijk gemaakt wat het einddoel moet zijn en dat dit over de tijd ook consequenties met zich meebrengt. Zo kan er in de vergunningaanvraag rekening worden gehouden met de duurzaamheidsaspecten en kunnen er bepaalde eisen of verboden worden ingesteld (bv. op dieselaggregaten). Tegelijkertijd wordt de transitie naar duurzamere evenementen gefaciliteerd door het opzetten van een centrale kennis- en vragenbank en in samenwerking met andere organisatoren gezocht worden naar versterkende effecten van samenwerking en kennisuitwisseling.

Nut en noodzaak

De motivatie om met duurzaamheid aan de slag te gaan verschilt per festival. Zo is het voor de één een marketingmiddel, terwijl door anderen het meer gezien wordt als morele verplichting. Ook kostenbesparing en interne motivatie zijn veel gehoorde drijfveren voor organisatoren. Hoe je het ook wendt of keert, om het voortbestaan van je festival te garanderen zul je het thema duurzaamheid moeten oppakken. Je kunt als organisator beginnen om inzicht te krijgen in de bestaande situatie middels het uitvoeren van een nulmeting en vervolgens acties inzetten gericht op het laaghangend fruit, om al op korte termijn bij te dragen aan een positief resultaat. Zowel voor milieu als voor de portemonnee.

Op wereldschaal is het directe milieu-effect van verduurzaming van een festival misschien te verwaarlozen. Laat je daardoor niet van de wijs brengen, want buiten het effect op planet en profit hebben festivals een grote sociale impact. Zo kan Groningen bijvoorbeeld haar gemeentebrede energieprogramma bij festivals in de schijnwerpers zetten. Door innovaties en interessante projecten te laten zien, te testen en hierover te communiceren wordt een grote groep inwoners bereikt die hier normaal gesproken niet meer in aanraking komen.

Een leuk voorbeeld van het gebruik van festivals als proeftuin is een organisatie als Innofest. Zij gebruiken festivals en andere evenementen als living lab, een testomgeving voor innovaties met relevantie ook (juist) buiten de festivalomgeving. Zo hebben zij al meerdere innovaties getest op onder andere Eurosonic-Noorderslag, Noorderzon, Paradigm, Welcome to the Village, TT Assen festival en Oerol.

Op zoek naar meer informatie? Neem dan contact op met Sven.

 

Een beter milieu begint bij…een festival?
← Klimaatverandering: te groots om iets mee te doen? Energietransitie in de praktijk →
Tweet
Share
Share