QuickScan Businesscase Centrale Mestvergisting

QuickScan Businesscase Centrale Mestvergisting

In de QuickScan centrale mestvergisting wordt snel uitgerekend of een centrale mest vergistingsinstallatie financieel rendabel is voor uw dorp of coöperatie. De QuickScan wordt uitgevoerd met de tool die KNN heeft ontwikkeld voor het RVO. In deze tool is het mogelijk om meerdere hoeveelheden en soorten mest en vergister typen door te rekenen.

Deze scan geeft het eerste inzicht of het plaatsen van een vergister mogelijk is. Na deze scan moeten er nog veel stappen gezet worden. KNN begeleid een energie coöperatie bij het neerzetten van de eerste centrale mestvergister in Nederland. Hierdoor hebben wij ervaring met de stappen die gezet moeten worden na de QuickScan.


Wat wij doen:

Centraal mest vergisten heeft veel potentie, maar niet elke casus is het rendabel. Op basis van de hoeveelheid mest, de verwachte leeftijd van deze mest en eventuele andere omstandigheden zal KNN een businesscase maken specifiek voor uw situatie. Hierin kunnen verschillende typen vergister’ s doorgerekend worden en zullen we zoeken naar het meest optimale systeem voor uw vergister.

 

Wat kunt u verwachten:

U kunt van ons een uitgewerkt model van uw businesscase met een rapportage verwachten. Het onderzoek voor de beste vergister in uw situatie zal worden bijgevoegd. Een van de doelen van mest vergisten is dat er een milieu winst gehaald wordt zonder dat stakeholders benadeeld worden. Daarom zal er in het rapport ook een onderzoek mee geleverd worden over de bemestingswaarde van digestaat, stikstof uitstoot en wat de reductie is van broeikasgassen als mest vergist gaat worden ten opzichte van wanneer het niet vergist zou worden. Dan heeft u in één overzicht de financiële- en milieu winst van een centrale mono mestvergister en kunt u met zekerheid uw project starten.

Wilt u het model gebruiken, vraag het dan vrijblijvend aan door een mailtje te sturen naar P.Noteboom@knnadvies.nl.

Of neem telefonisch contact op met Paul.

 

← Energietool analyse Tweedaagse cursus over grondstoffen, prijsschommelingen en milieudruk. →
Tweet
Share
Share