CO2 Footprint

CO2 Footprint

 

Een CO2 footprint analyse evalueert de broeikasgasemissies die worden veroorzaakt door de productie van een product of een bepaalde activiteit. Het is een subset van een volledige levenscyclusanalyse (LCA) van een product, activiteit of proces. Dit heeft als voordeel dat er sneller gewerkt kan worden, omdat er naar een enkele indicator wordt gekeken, namelijk CO2 emissie. Dit is ook gelijk het nadeel, aangezien de milieueffecten buiten CO2 emissies niet worden meegenomen. Qua communicatie biedt de CO2 footprint wel voordelen, aangezien dit de meest gebruikte indicator is en dus bij veel mensen bekend is.

Wat wij doen:

Bij KNN kunnen wij de CO2 footprint van uw product of dienst (en meer) inzichtelijk voor u maken door middel van een CO2 footprint analyse. Met behulp van dit instrument wordt de input en output (materialen en energie) van een product- of dienstketen verrekend tot de impactindicator CO2 equivalenten. De analyseresultaten presenteren wij op een begrijpelijke en transparante wijze (door rapportage en/of power point presentatie) zodat ook u ermee aan de slag kan! (Klimaatveranderingen wordt veroorzaakt door verschillende broeikasgassen (bijv. CO2, CH4, N2O, etc.). Omdat de impact van elk broeikasgas verschilt, moeten hun totale effecten op een gemeenschappelijke manier worden gemeten. Om de berekening en communicatie te vergemakkelijken, worden alle broeikasgassen gemeten in CO2 equivalenten. De CO2 equivalenten drukt de impact van elk verschillend broeikasgas uit in termen van de hoeveelheid CO2 die dezelfde hoeveelheid opwarming zou veroorzaken). Wij kunnen voor u een CO2 Quick-Scan uitvoeren of en meer uitgebreide CO2 footprint analyse:

  • De Quick-Scan zorgt voor een eenvoudige overzicht/grof beeld van de CO2 emissies van uw productieproces of dienstproces. Wij maken dan gebruik van databases en ander literatuur om de analyse op te stellen. Dit zal leiden tot een meer generiek resultaat, maar tevens ook tot een snellere en goedkopere analyse voor u.
  • De uitgebreide CO2 footprint analyse is meer detailleert en zal voornamelijk data gebruiken dat afkomstig is vanuit uw bedrijf/organisatie. Hierbij kun je denken aan data over materiaalverbruik, energieverbruik, transport, verpakkingsmaterialen, etc. In ruil daarvoor krijgt u een analyse welke een nauwkeurige beeld geven over de situatie van uw bedrijf.

Wij werken volgens de volgende standard:

  • Green House Gas (GHG) protocol – gebaseerd op ISO 14040 en ISO 14044

Wat kunt u verwachten:

Met behulp van de CO2 footprint analyse berekenen wij de CO2 uitstoot van uw product of dienst en presenteren de uitkomst door middel van een overzichtelijk rapportage en/of presentatie. Op basis van de uitkomsten van de CO2 footprint analyse adviseren wij ook verbeteringsmogelijkheden/ strategieën om uw CO2 uitstoot te verlagen. Een aantal voorbeelden van CO2 footprint resultaten van 2019:

Wat kost het meten van een CO2 Footprint?

Dit is per opdracht/bedrijf verschillend en hangt af van de scope van de analyse. Onze medewerkers vertellen u hier graag meer over. Vraag een vrijblijvende offerte aan of neem telefonisch contact met ons op.

 

 

 

Circulariteit meten →
Tweet
Share
Share