De milieu-impact van de circulaire economie

De milieu-impact van de circulaire economie

Het concept ‘circulaire economie’ begint steeds meer een rol te krijgen in het denken bij bedrijfsleven en overheden. Zo zijn er binnen het Grondstoffenakkoord voor een vijftal sectoren een transitieagenda uitgewerkt om de komende vijf jaar stappen te gaan zetten om slimmer met materialen om te gaan.

Dit maakt dat ook de vraag naar kwantificering van het concept ‘circulair’ toeneemt. Een complexe vraag. De bestaande methoden om het milieuvoordeel inzichtelijk te maken zijn ontstaan in de tijd dat er van een circulaire economie nog geen sprake was. Zij zijn daarmee uitstekend in staat om voor losse lineaire ketens, dus van grondstof via product naar afval, de milieu-impact uit te rekenen. Het mooie van een goed functionerende circulaire economie is daarentegen dat er van afval geen sprake meer is. Daarmee komen ook de losse lineaire ketens te vervallen. Afval wordt grondstof en systemen raken verbonden. Een exact beginpunt van de keten kan niet meer gevonden worden.

Neem als voorbeeld de case van Recell®. Het bedrijf Cellvation wint wc-papier terug uit rioolwater. Kun je daar nog wat mee? Zeker. Dit is zeer goed terug te winnen, op te waarderen en te gebruiken als grondstof voor o.a. de wegenbouw. Om de milieuwinst duidelijk te maken én hierover te kunnen communiceren is KNN Advies gevraagd de winst te vertalen in CO2-emissies. Van buitenaf beschouwd valt te verwachten dat een dergelijk product milieuvoordelen met zich meebrengt ten opzichte van het gebruik van nieuwe grondstoffen.

Zowel de veel gebruikte methodiek in DuboCalc als de uitgebreidere LCA-methodiek bleken echter niet in staat dit eenduidig inzichtelijk te maken. Deze bestaande methoden geven geen volledig beeld van de waarde van teruggewonnen wc-papier, terwijl dit concept juist stoelt op het milieuvoordeel van deze producten.

Voorbeeld footprint Recell®

Om dit te ondervangen hebben wij een nieuwe methode ontwikkeld die de waarde inzichtelijk maakt van dit soort duurzame producten. Wat is bijvoorbeeld de waarde van een boom die blijft staan door het terugwinnen van wc-papier? Wij hebben aannemelijk gemaakt dat het oud-papier, dat in de Recell-keten overblijft om een nieuwe functie te vervullen, op zijn beurt weer nieuw papier (gemaakt uit bomen) vervangt. Hiermee blijven er door het teruggewonnen wc-papier te gebruiken als cellulose-grondstof uiteindelijk meer bomen staan, dan wanneer het wc-papier niet uit het rioolwater gehaald zou zijn. Deze bomen bepalen uiteindelijk voor een groot deel de milieu-impact van Recell®.

Benieuwd naar deze methode? Neem dan contact op met Sven Jurgens

 


 

Case: Recell®

Cellvation BV produceert tertiaire cellulosegrondstoffen uit afvalstromen. Een van deze afvalstromen is rioolwater. In Nederland wordt jaarlijks zo’n 10 kg wc-papier per persoon doorgetrokken. In het verleden werd hier ten hoogste nog energie uit teruggewonnen. Met de technologie van Cellvation wordt deze stroom echter weer opgewaardeerd tot hoogwaardige grondstof. Deze vindt zijn toepassing in o.a. de bouw, infra en de chemie.

Cellvation is een joint-venture van KNN Cellulose en CirTec.

De milieu-impact van de circulaire economie
← Biobased & circulair: belemmeringen uit de praktijk Laat het maar zien! →
Tweet
Share
Share