De kracht van samenwerken

De kracht van samenwerken

Door onze jarenlange ervaring over de gehele keten, ons netwerk en ons rechttoe-rechtaan mentaliteit zijn we met KNN Advies onder andere betrokken bij het opstarten en de uitvoering van verschillende samenwerkingsverbanden, coöperaties, danwel netwerken. De term kan verschillen, de achterliggende intentie niet. Samenwerken brengt mensen, bedrijven en organisaties verder. Hoe werkt dat eigenlijk?


Laat ik voorop stellen dat ik geen psycholoog ben. Ik ga hier niet uit de doeken doen hoe wetenschappelijk uit talloze onderzoeken is aangetoond dat men door samenwerken verder komt. Dat gelooft iedereen zo ook wel. Nee, wat ik interessant vind is hoe dat samenwerken in zijn werk gaat. Wat maakt het dat samenwerken werkt? Waarom raden wij vrijwel iedereen aan om hier in ieder geval oog voor te hebben en betrokken te zijn bij dit soort verbanden? Wat leert onze ervaring?

Bij KNN Advies zijn wij betrokken bij – de uitvoering van – verschillende netwerken. Zo is er de Biocoöperatie Noord-Nederland, een samenwerkingsverband tussen (MKB) bedrijven in Noord-Nederland rondom de biobased economie. Daarnaast is er SUSPACC, een bedrijvennetwerk op een kleinere schaal (rondom Emmen) met de focus op groene chemie; biopolymeren, biocomposieten, recycling en 3D-printing. Mijn collega Willemien Veele heeft met groot succes BERNN opgetuigd; het samenwerkingsverband tussen de noordelijke Hogescholen en de RUG op het gebied van de biobased economie. Deze samenwerkingsverbanden hebben allemaal een gemene deler: het werkt. Dat zien wij van dichtbij. Het is niet voor niets ontstaan en het breidt zich niet voor niets uit.

Toch hoor ik regelmatig andere opmerkingen: “wat haal ik eruit voor mijn bedrijf?”, “Alweer een organisatie” en “Ik heb hier geen tijd voor”. Ik heb alle begrip voor dit soort uitspraken, en er zit absoluut een kern van waarheid in. Na 3 jaar werken voor KNN Advies leert mijn ervaring echter dat een goed opgetuigd samenwerkingsverband, mét de juiste doelgroep en onderscheidend ten opzichte van bestaande organisaties, eigenlijk altijd werkt.

Neem bijvoorbeeld de Biocooperative. Men neme ondernemers uit geheel Noord-Nederland bij elkaar, allemaal met hetzelfde doel, zet deze ondernemers samen in een ruimte en vrijwel uit het niets ontstaan er ideeën om samen verder te werken. Of SUSPACC: gezamenlijk een pilotentiteit met gedeelde machinerie opzetten. Vrij geniaal. BERNN dan? Een gezamenlijke aanvraag indienen waar weer 15 andere kleine projectjes onder vallen.

Ik zeg niet dat dat niet was gebeurd zonder Biocooperative, SUSPACC of BERNN; de kans is alleen aanzienlijk groter als je enthousiaste mensen bij elkaar zet die gezamenlijk wat willen. Dat is de kracht van samenwerkende organisaties en daarom moeten die er ook zijn. Wél met afstemming van andere initiatieven, en vóór het doel dat ze dienen. Met daarbij een efficiënt projectmanagement die het laagdrempelig maakt voor organisaties om erbij aan te sluiten. Die ervoor zorgt dat er werk uit handen wordt genomen. Dat er niet vergaderd wordt om niets, maar dat de acties en ideeën die uit het samenzijn volgen actief worden opgepakt en uitgevoerd. Na het soez’n, wordt ‘t broez’n.

Bij KNN Advies zijn we expert in het opstarten en begeleiden van deze samenwerkingsverbanden. Meer weten of aansluiten bij deze positieve initiatieven?

Neem dan contact met ons op.

Jelmer

De kracht van samenwerken
← Hoe om te gaan met transitie Pippi Langkous & het balkon →
Tweet
Share
Share