De biobased economy; wat is dat eigenlijk?

De biobased economy; wat is dat eigenlijk?

Stel je voor, een economie die niet meer draait op fossiele brandstoffen maar een die draait op biomassa! Dat is in essentie waar biobased economy (BBE) over gaat. Biobased economy is essentieel voor de transitie naar een CO2-arme wereld. De Rijksoverheid wil in 2050 geen uitstoot van broeikasgassen en is daarnaast ook het programma ‘Nederland Circulair in 2025’ gestart. Dit betekent dat zowel bedrijven als overheden niet meer om de transitie naar een duurzame economie heen kunnen en in de komende jaren moeten investeren op gebied van duurzaamheid, het principe van de biobased economy kan hier een belangrijke rol in spelen.

Biobased economy

In een biobased economy wordt biomassa ingezet voor niet-voedsel toepassingen. Voedsel wordt immers altijd geproduceerd van biomassa. Het voordeel van biomassa ten opzicht van andere fossiele grondstof vervangers, zoals zon en wind, is dat het ook gebruikt kan worden voor materialen. Dit betekend dat naast energie en warmte toepassingen het ook ingezet kan worden in de productie van kunststoffen, chemicaliën, cosmetica en medicijnen. Biomassa kan dus gebruikt worden voor zowel laag- als hoogwaardige toepassingen. Andere fossiele grondstof vervangers kunnen vaak enkel voor energie en warmte toepassingen gebruikt worden, wat laagwaardige toepassingen zijn. De waarde piramide (figuur) geeft weer hoe de waardeketen opgebouwd is.

BBE als onderdeel van de circulaire economie

Ondanks dat de circulaire economie (CE) net als de biobased economy gaat over een transitie, zijn toepassingen die binnen de biobased economy vallen niet direct circulair en vice versa. Toepassingen zoals energie en warmte zijn niet circulair te noemen omdat na gebruik de kringloop eindigt. Onder het begrip ‘circulair economie’ verstaan we namelijk het maximaliseren van de herbruikbaarheid van producten en het minimaliseren van waardevernietiging. Het gaat hierbij dus om de transitie van een lineaire economie naar een economie waarin grondstoffen in een gesloten kringloop blijven, zie figuren. Een mooi voorbeeld van CE is papier recycling. ‘Afval bestaat niet’ is een vaak gehoorde term binnen de circulaire economie, ook is het idee sterk gekoppeld aan de term: ‘cradle to cradle’. Biobased economy kan onderdeel zijn van de circulaire kringloop, en dus als input dienen voor een circulaire economie.

                     

 

Initiatieven

De afgelopen jaren zijn talloze projecten gestart binnen het thema BBE. KNN Advies is in zijn rijke verleden bij veel van deze projecten (met name) in Noord-Nederland betrokken. Een mooi voorbeeld is de het winnen van vluchtige vetzuren (VFAs) uit biomassa. VFAs kunnen ingezet worden voor een legio toepassingen, e.g. polymeren zoals PHA. Deze vetzuren kunnen, door middel van fermentatie, uit bijvoorbeeld grassappen gewonnen worden. Dit is in 2015 door KNN onderzocht in opdracht van HarvestaGG.

Daarnaast zijn er meerdere samenwerkingsverbanden op poten gezet die zich richten op de biobased economy. Zo is in Noord-Nederland de Bio Cooperative opgericht voor MKB’ers. Dit is een onafhankelijke organisatie dat zich richt op kennisdeling en de realisatie van kostenreductie en omzetverhoging voor haar leden.

Hoe?

De transitie naar een duurzame economie gaat niet over een nacht ijs. Volgens kenners vraagt cultuur verandering veel tijd, 7 jaar om precies te zijn. Dit betekent dat de zoektocht naar de toepassingen van BBE binnen uw bedrijf/gemeente met veel ups en downs gepaard gaat. Echter, zoals vaak geldt: de aanhouder wint!

Om de transitie te ondersteunen zijn er meerdere subsidies beschikbaar gesteld door (internationale) overheden. U kunt onder andere gebruik maken van WBSO uren, regionale subsidies, en grote Europese fondsen.

Mocht u nog meer vragen hebben over biobased economy of wilt u hier direct mee aan de slag, neem dan direct contact met ons op. Wij, als KNN Advies, staan klaar om u te ondersteunen in de transitie naar een duurzame economie!

De biobased economy; wat is dat eigenlijk?
We are Top Dutch →
Tweet
Share
Share