Biobased en Circulariteit

Binnen een biobased en circulaire economie worden grondstoffen optimaal hergebruikt en worden fossiele grondstoffen vervangen door grondstoffen afkomstig uit reststromen. Kringlopen zijn gesloten en afval bestaat niet. Een idealistisch wereldbeeld die KNN graag samen met u concreet en realiseerbaar maakt, zodat u hier de vruchten van kan plukken.


Wat we doen

Afvalstromen zijn kostbare stromen waar zeer vaak nog waardevolle grondstoffen in zitten. Wij kijken voor u welke marktgevraagde grondstoffen er nog in uw grondstofstroom zitten en hoe u uit deze ‘afval’ stof waarde kunt creëren. Wij brengen vraag en aanbod samen door onze inhoudelijke kennis uit diverse sectoren over grondstoffen en materialen, inzicht in marktontwikkelingen en overzicht van innovatieve technologieën. Zo sluiten we met u nieuwe business-2-business deals. We brengen voor uw organisatie in kaart welke concrete mogelijkheden, stappen en afwegingskeuzes er zijn om van uw afvalstroom een waardevolle grondstof te maken.

Veel organisaties willen inzicht hoe een product, proces of onderdelen hiervan biobased of circulair gemaakt kunnen worden. KNN brengt dat voor u in kaart. Wij geven aan:

  • welke mogelijkheden er zijn aan materiaal en inhoudsstoffen
  • hoe u grip blijft houden op uw supply chain
  • welke technieken beschikbaar zijn/komen voor verwerking en productie
  • wat het effect in de keten is van een door u ingezette verandering
  • wie u nodig heeft als sleutel partners
  • wie uw concurrenten zijn en hun positie in de waardeketen
  • welke best-practices er zijn om van te leren
  • hoe de nieuwe business case er uitziet
  • wat de laatste marktontwikkelingen zijn
  • een duidelijk beeld van het tijdspad en de daarbij behorende ontwikkelingen, afwegingen en mogelijkheden.

We ondersteunen u in uw besluitvormingsproces en zorgen ervoor dat u een goed onderbouwde keuze kunt maken voor de volgende stap om uw biobased en circulaire ambities te realiseren.

Wilt u de volgende stap zetten naar een biobased en circulaire economie? Wij helpen u graag concreet verder! Wij leveren maatwerk, omdat geen enkele organisatie hetzelfde is. Neem daarom voor meer informatie en een vrijblijvend kennismakingsgesprek direct contact op met Willemien.

Biobased en circulariteit nieuws

Op naar minder voedselverspilling!

13 June 2019 Biobased en Circulariteit en Energie en Duurzaamheid

Op weg naar circulaire verdienmodellen

15 May 2019 Biobased en Circulariteit en Energie en Duurzaamheid

5 stappen naar een circulaire economie

1 May 2019 Biobased en Circulariteit en Energie en Duurzaamheid
Tweet
Share
Share