Circulaire bio-economie

Wij willen concreet, praktisch, efficiënt en effectief bijdragen aan het tot stand brengen van een circulaire bio-economie. Dat wil zeggen, een economie gebaseerd op groene grondstoffen waarin grondstoffen voortdurend in het productie- en consumptiesysteem blijven zonder te verworden tot afval. Dit doet wij vanuit een combinatie van gedrevenheid en gedegen inhoudelijke kennis, kunde en ervaring.


Ontwikkeling circulaire / bio-based projecten
Initiatieven in de circulaire bio-economie moeten gebaseerd zijn op solide economische uitgangspunten. Wij zijn bij uitstek de juiste partij om denkbare business cases te modelleren. Dit doen wij vanuit een inspirerende combinatie van technisch-inhoudelijke kennis en bedrijfseconomisch inzicht. ‘Reëel en realistisch’ is hierbij voor ons altijd een essentieel vertrekpunt. Maar dan wel met een mentaliteit om altijd te blijven zoeken naar die laatste opening die een business case positief kan maken.

Onze projecten

 

Aantoonbare duurzaamheid: Life Cycle Assessment (LCA)
Aantoonbare duurzaamheid wordt steeds belangrijker in de transitie naar een duurzamere economie. Klanten (waaronder overheden) worden steeds kritischer als het gaat om het maken van duurzame keuzes in producten of diensten. Daarom is inzicht in (milieu)impact van uw product of dienst erg waardevol. Eén van de wereldwijd meeste gebruikte instrumenten voor het in kaart brengen van de (milieu)impact van een product of dienst in kaart is een Life Cycle Assessment (LCA). Een LCA maakt het mogelijk om hotspots inzichtelijk te maken en biedt richtlijnen voor het verder minimaliseren van uw product dienst.

Meer over LCA

 

Het meten van circulariteit
Ondanks de groeiende aandacht voor de circulaire economie is circulariteit voor veel organisaties nog een complex en onbezonnen begrip. En dat is heel goed te begrijpen, want hoe meet je circulariteit nou precies? Wanneer je het over de energietransitie hebt, dan is meten relatief simpel – je meet in energie-eenheden. Maar wanneer je het hebt over circulariteit zijn er meerdere aspecten van belang. Door de circulariteit van uw product of bedrijf in kaart te brengen kunt u weloverwogen keuzes maken in de transitie naar een circulaire bedrijfsvoering.

Meer over Circulariteit meten

 

Circulaire business modellen
De transitie naar een circulaire economie vergt een nieuwe manier van denken en ondernemen. In een circulaire economie kennen wij een belangrijke rol toe aan businessmodellen waarbij het bezit van het product/materiaal bij de producent blijft. Denk aan het ‘Light as a service’ model van Philips.  Het toepassen van dit concept zal veel operationele en organisatorische implicaties hebben voor bedrijven. Met onze kennis en kritische blik onderzoeken wij graag met u of een dergelijk circulair business model past bij uw bedrijf/organisatie.

 

Tweedaagse cursus over grondstoffen, prijsschommelingen en milieudruk. 

Problemen met het aanbod van grondstoffen en prijsschommelingen zijn voor bedrijven moeilijk te beheersen en de verwachting is dat dit in de toekomst een nog grotere rol gaat spelen. Reeds in de eisen voor ecodesing voor servers (2019/424) vormen kritische grondstoffen een belangrijk onderdeel. Verder staat de samenleving steeds meer onder druk om met minder milieudruk te produceren en te werken. Deze cursus helpt professionals om meer kennis op dit gebied op te doen, de problemen te identificeren en plannen te maken. 

Meer over de grondstoffen cursus

 

Circulair inkopen
Er komen steeds meer circulaire en duurzame producten op de markt. Maar hoe maak je hierin de beste keuze (ook op langere termijn) en welke eisen moet je stellen? Is jouw bedrijf of gemeentelijke organisatie op zoek naar een concreet stappenplan voor uw inkooporganisatie t.b.v. circulair of duurzaam inkopen? Vanuit onze expertise en kennis van de markt van circulaire producten helpen wij u graag verder.

 

Projectontwikkeling, aanjagen & management
Wij hebben een uitgebreid en bewezen track record als het gaat om projectontwikkeling en procesbegeleiding. Daarbij is een actuele en grondige kennis van zaken van cruciaal belang. Daarnaast weten wij als geen ander hoe partijen te verbinden en te stimuleren.

 


Ga voor meer informatie naar het tabblad ‘Diensten en producten’ op deze pagina. Of neem voor meer informatie en een vrijblijvend kennismakingsgesprek direct contact op met Sven.

 

Biobased en circulariteit nieuws

BLOG: Verandering op komst

30 July 2020 Biobased en Circulariteit

Het is tijd om ons afvalbeleid onder de loep te nemen

29 July 2020 Biobased en Circulariteit

BLOG: Chemical recycling – towards a circular economy for plastics

14 July 2020 Biobased en Circulariteit
Tweet
Share
Share