KNN > projecten van knn bioplastic > plantplastic

Plantplastic

De belangrijkste grondstof voor plastic is aardolie. Echter, plastic kan ook worden gemaakt door bacteriën die plantenafval eten. Na een speciale bewerking van deze bacteriën en diverse aanvullende processtappen ontstaat ‘plantplastic’. Dat kan bijvoorbeeld gebruikt worden als biologisch afbreekbaar verpakkingsmateriaal.

 

Het is de bedoeling dat er in de toekomst een of meer installaties in de provincie Groningen worden gebouwd, waarin diverse reststromen uit bijvoorbeeld de glastuinbouw, de agro-industrie en de waterzuivering kunnen worden getransformeerd in (grondstof voor) de productie van ‘plantplastic’. In het project BioTRIP heeft KNN onderzocht op welke locaties dit financieel haalbaar is. BioTRIP betekent: ‘Biologische Transformatie van Reststromen in marktgevraagde biopolymeren’. Meer informatie op www.biotrip.nl

 

Opdrachtgever:  KNN werkte in het project BioTRIP voor eigen rekening en risico samen met de Suiker Unie, Bioclear, Applied Polymer Innovations BV, Veolia Water Solutions & Technologies Industrial Operations Nederland en AnoxKaldnes. Het project is mede mogelijk gemaakt door een subsidie vanuit het Innovatief Actieprogramma Groningen. 


Jaar: 2011 tot en met begin 2013

Contactpersoon: Wouter Jan van den Berg

Email: w.j.vandenberg@knnadvies.nl