KNN > projecten van knn bioplastic > pilot installatie pha

Pilot installatie PHA

De productie van bioplastics uit afvalwater stijgt in aanzien. Al in 2012 voerden KNN en het Zweedse AnoxKaldnes een quick scan uit die aangetoonde dat bioplastic productie uit afvalwater en/of slib voor het Wetterskip Fryslân technisch- en economisch aantrekkelijk is. Deze innovatie is gericht op het besparen van kosten en het verbeteren van het milieurendement.

 

Dit project past binnen een breder kader; er is momentum voor een ketenproject gericht op de productie en verwerking van kwalitatief hoogstaande bioplastics (PHA) in Noord-Nederland. Doel van het project is om te onderzoeken hoe de biopolymeerproductie technologie optimaal geïntegreerd kan worden in de bestaande situatie.  Zo kan uit afvalwater en/of slib biopolymeer (PHA) geproduceerd worden bij de waterzuivering Wetterskip Fryslan te Leeuwarden. Zodoende moeten de exploitatiekosten gereduceerd kunnen worden met een verbetering van milieuredendement.

 

In het kader van 400 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Zweden en Nederland, heeft de Zweedse ambassadeur op 27 januari de Pilotinstallatie officieel geopend.

 

Bijgaand filmpje is een weergave van deze mooie dag  http://youtu.be/kxYsKQ6Vn9s

 

Contactpersoon: Onno de Vegt

E-mail: o.m.devegt@knnprojecten.nl