KNN > projecten van knn advies > roadmap voor twence

Roadmap voor Twence

Afvalverwerkingsbedrijf Twence produceert duurzame energie en grondstoffen uit afval en biomassa. Het bedrijf heeft hoge ambities en wil zich meer profileren als grondstoffenproducent en een nog hogere verwaarding realiseren van grondstoffen. Hiermee sluit het zich aan bij de ontwikkelingen en transitie richting de Biobased en Circulaire Economie. Het cascaderen van de bij Twence aanwezige grondstofstromen staat hierin centraal.

 

KNN Advies B.V. heeft  voor Twence inzichtelijk gemaakt hoe deze ambities gerealiseerd kunnen worden door het ontwikkelen van een Roadmap. Daarin zijn de marktontwikkelingen van Biobased producten als uitgangspunt genomen. Vervolgens is gekeken naar de verschillende soorten grondstoffen en infrastructuur die er aanwezig is bij de afvalverwerker. Deze zijn gekoppeld aan technologieën die op de korte en lange termijn beschikbaar komen om de grondstofstromen om te zetten naar de marktgevraagde producten. Van een diverse selectie van reststromen (organisch en niet-organisch) is bepaald welke meerwaarde er te halen is ten opzichte van de huidige verwerkingsmethoden. De Roadmap die ontwikkeld is dient ter ondersteuning van de interne strategieontwikkelingen van Twence.

 

Wilt u inzicht in de biobased marktontwikkelingen en hoe u op de korte en lange termijn meerwaarde kunt halen uit uw afval- en grondstofstromen? Of heeft u behoefte aan strategische ondersteuning in het veld van de Biobased Economie? Neem dan contact op met:

 

Willemien Veele MSc

06-47 97 04 26

w.a.veele@knnadvies.nl