KNN > projecten van knn advies > quickscan bermgras gemeente groningen

Quickscan bermgras gemeente Groningen

In opdracht van de Gemeente Groningen heeft KNN Advies een Extended Quickscan uitgevoerd naar de verwerkingsmogelijkheden van bermgras en slootmaaisel.
De gemeente verwerkt deze stromen momenteel door respectievelijk vergisting en compostering, maar is zich aan het oriënteren op meer hoogwaardige alternatieven.


Op basis van desk research en interviews is een overzichtelijke weergave gemaakt waarin de verschillende opties naast elkaar is gelegd. Hieruit kwam naar voren dat een
afzet naar vergisting en compostering inderdaad niet de meest hoogwaardige toepassing is. Een afzet met een cascaderende insteek naar materialen (vezels) in combinatie
met VFA- of biogasproductie lijkt het meest kansrijk.

 

Dit geeft zowel op korte als lange termijn de meeste keuzevrijheid, omdat vrij eenvoudig naar nieuwe toepassingen geschakeld kan worden. De rol die een gemeente inneemt in een productieketen is een belangrijke factor voor het slagen van een alternatieve verwerkingsmethode. Vanuit een positie als bijvoorbeeld opdrachtgever, bermbeheerder of afnemer van biobased producten kan een gemeente invloed op het proces uitoefenen.


Bent u ook benieuwd naar alternatieve toepassingen voor uw reststromen (gras of anderszins)?

 

Neem dan vrijblijvend contact op met:

 

Willemien Veele MSc

06-47 97 04 26

w.a.veele@knnadvies.nl